Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Lục
Ngày gửi: 12h:05' 22-01-2013
Dung lượng: 15.6 KB
Số lượt tải: 345
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD- ĐT ĐÔ LƯƠNG Trường Tiểu học Văn Sơn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Văn Sơn, ngày 18 tháng 1 năm 2013KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2012 - 2013

Căn cứ thông tư 26/ 2012/ TT- Bộ GD&ĐT ngày 10/ 7/ 2012 ban hành quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông;
Căn cứ vào thông tư 32/ 2011/ TT- Bộ GD&ĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ vào công văn 2398/ Sở GD&ĐT- GDTX Nghệ An ngày 23/ 10/ 2012 của sở giáo dục về công tác BDTX giáo viên;
Căn cứ công văn số 16/ Phòng GD&ĐT Đô Lương ngày 7/ 1/ 2013 hướng dẫn thực hiện công tác BDTX Năm học 2012- 2013;
Căn cứ vào kế hoạch nhà trường, tổ chuyên môn 4 + 5
Căn cứ vào năng lực bản thân, cá nhân xây dựng kế hoạch tự BDTX năm học 2012- 2013 như sau.
I. Mục đích bồi dưỡng.
- Trang bị kiến thức về chính trị, về kinh tế xã hội, bồi dưỡng phẩm chất về chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân đáp ứng với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
- Nâng cao nhận thức, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm học 2012- 2013.
II. Nội dung bồi dưỡng.
1. Khối kiến thức bắt buộc.
a) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước.Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
b) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của mỗi địa phương theo quy định củ Sở GD&ĐT nghệ An.
2. Khối kiến thức tự chọn
a, Lựa chọn theo mô đun
Khối kiến thức tự chọn bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên.
Trong quá trình giảng dạy bản thân tôi tự nhận thấy còn nhiều hạn chế về phương pháp dạy học phân hoá đối tượng và thiết kế bài dạy chưa thật phù hợp với đối tượng học sinh lớp mình. Nên tôi lựa chọn nội dung bồi dưỡng TH32, TH33 để nghiên cứu nhằm đạt hiệu quả cao trong các tiết học.

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng


mô đun
Tên và nội dung mô đun
Mục tiêu
bồi dưỡng
Thời gian
tự học
(tiết)
Thời gian học
tập trung
(tiết)


Lý thuyết
Thực hành

X. Tăng cường năng lực giáo dục


TH32
Dạy học phân hoá ở tiểu học
1. Mục tiêu giáo dục phổ thông và mục tiêu giáo dục tiểu học.
2. Tầm quan trọng của việc dạy học phân hoá ở cấp tiểu học.
3. Phương pháp thực hiện dạy học phân hoá ở một số môn học ở tiểu học.
4. Các điểu kiện để thực hiện hiệu quả việc dạy học phân hoá ở tiểu học.
Hiểu được tầm quan trọng của việc dạy học phân hoá ở cấp tiểu học.
Nắm được phương pháp, cách thực hiện dạy học phân hoá.
Phân tích được các điều kiện thực hiện dạy học phân hoá ở tiểu học.


141
TH33
Thực hành dạy học phân hoá ở tiểu học
1. Các bước lập kế hoạch dạy học phân hoá phù hợp với điều kiện và đối tượng tiểu học.
- Xác định mục tiêu bài học
- Thiết kế các hoạt động học tập
- Đánh giá kế hoạch bài học
2. Thực hành xây dựng kế hoạch bài học dạy học tích hợp một số nội dung giáo dục.
Thiết kế được kế hoạch dạy học phân hoá phù hợp với điều kiện và đối tượng học sinh.
Phân tích, đánh giá được một số kế hoạch bài học theo quan điểm dạy học phân hoá đã thiết kế và đề xuất cách điều chỉnh.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓