Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach boi duong thuong xuyen nam hoc 2012 013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vi Kien
Ngày gửi: 09h:05' 19-01-2013
Dung lượng: 100.5 KB
Số lượt tải: 676
Số lượt thích: 0 người

Phòng GD & ĐT Quỳ Hợp
Trường:TH&THCS Nam Sơn

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc Nam Sơn , ngày 08 tháng 01năm 2013


KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
CỦA CÁ NHÂN NĂM HỌC 2012 - 2013

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Mạc Thị Hương
Năm sinh: 1990 ; Năm vào nghành: 2012
Trình độ đào tạo: Cao đẳng - Chuyên nghành: tiểu học
Nhiệm vụ được phân công: Chủ nhiệm lớp 4

I/ CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.
Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, PT và giáo dục thường xuyên”;
Căn cứ vào thông tư số 31/2011 ngày 8/8/2011 của Bộ GD&ĐT về ban hành chương trình BDTX cho giáo viên TH;
Công văn số 2398/SGDĐT - GDTX ngày 23/10/2012 của Sở giáo dục và Đào tạo Nghệ An.
Căn cứ vào công văn số 474/PGDĐT-TH ngày 30/10/2012 của Phòng GD&ĐT Quỳ Hợp.
- Căn cứ vào kế hoạch BDTX của trường TH &THCS Nam Sơn
- Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể năm học 2012 - 2013. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012 - 2013.
II/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
* Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ban giám hiệu nhà trường.
- Là một giáo viên nhiệt tình, năng nổ, có tinh thần đoàn kết có trách nhiệm cao, có tâm huyết với nghề nghiệp, “tất cả vì học sinh thân yêu”.
- Đảng uỷ, chính quyền địa phương, hội phụ huynh quan tâm và tạo điều kiện tốt cho sự nghiệp giáo dục
* Khó khăn:
Tài liệu học tập còn hạn chế.
III/ NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
Mục đích bồi dưỡng thường xuyên:
GV học tập BDTX để cập nhật kiến thức chính trị, kinh tế, xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn kiến thức nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, năng lực hiệu tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức quản lý tự học, bồi dưỡng của giáo viên nhà trường và các cấp quản lý giáo dục đào tạo.
Nắm vững mục tiêu đổi mới chương trình, tinh thần giảm tải, sách giáo khoa theo tinh thần nghị quyết 40/QH khoá 10 của Quốc Hội, chỉ thị 12/2001 CT-TTg của thủ tướng chính phủ và chỉ thị 40-CT/TƯ của Ban bí thư trung ương về việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và CBQL giáo dục.
Nắm vững yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình sách giáo khoa.
Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, PT và giáo dục thường xuyên”.
2. Nội dung bồi dưỡng:
a. Bồi dưỡng yêu cầu nhiệm vụ năm học (Nội dung bồi dưỡng 1):
- Học tập nghị quyết của Đảng.
- Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục học tập các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học tích cực - Chuyên đề chuẩn kiến thức kỹ năng, chuyên đề giảm tải.
- Học tập kế hoạch của Phòng GD&ĐT,trường TH &THCS Sơn năm học 2012 - 2013.
b. Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện(Nội dung bồi dưỡng 2)
c. Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên(Nội dung 3):

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng


mô đun
Tên và nội dung mô đun
Mục tiêu
bồi dưỡng
Thời gian
tự học
(tiết)
Thời gian học
tập trung (tiết)


Lý thuyết
Thực hànhV. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học
TH
13
Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực.

1. Phân loại
 
Gửi ý kiến