Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bao cao ket qua trien khai thuc hien NQ TW4 (khoa XI)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Trường
Ngày gửi: 16h:15' 15-01-2013
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 155
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ XÃ BẮC LƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC

Số: 05 - BC/CB
Bắc Lương, ngày … tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO
Kết quả côngtác triển khai và tiến hành
kiểm điểm tập thể, cá nhân theo Nghị quyết TW IV (khoá XI)
của Chi bộ trường Tiểu học

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khoá XI, “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn hướng dẫn số 15-KH/ĐU ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Đảng uỷ xã Bắc Lương về Kế hoạch và hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Chi bộ trường Tiểu học đã tiến hành triển khaivà tổ chức thực hiện như sau:
I. Công tác chuẩn bị triển khai Nghị quyết :
Sau khi các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đã được học tập và quán triệt nội dung của Nghị quyết TW4 từ tháng 05/2012. Hàng tháng trong sinh hoạt định kỳ Chi bộ đã dành một thời gian nhất định để triển khai, quán triệt việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết TW4 (khoá XI), “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đến tất cả các Đảng viên.
II. Công tác chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân:
1. Về tổ chức lấy ý kiến góp ý để chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân:
Về tập thể: Chi bộ đã tổ chức lấy ý kiến của Tập thể Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập thể BCH Công đoàn Nhà trường một cách công khai, dân chủ với tinh thần cầu tiến.
Về cá nhân: Chi bộ không lấy ý góp ý cho cá nhân
2. Việc tập hợp và tổng hợp ý kiến góp ý:
Chi bộ đã giao cho Chi ủy Chi bộ tổng hợp ý kiến góp ý cho tập thể. Với tinh thần làm việc nghiêm túc Chi uỷ đã tổng hợp các ý kiến góp ý của các Tập thể một cách trung thực, khách quan để đưa ra Chi bộ tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, khách quan với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật để rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh,chỉ đạo được tốt hơn.
3. Về chuẩn bị báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân:
3.1. Về chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể: Chi bộ giao cho Chi uỷ chuẩn bị trong thời gian từ đầu tháng 12/2012 đến hết tháng 12/2012 và qua nhiều lần chỉnh sửa đến ngày 18/01/2013 đã hoàn thành báo cáo với độ dài 4 trang đánh máy, đã thể hiện được sự công phu, tinh thần cầu tiến của tập thể Chi bộ trước trọng trách đã được Đảng, Nhà nước giao cho; nhân dân tin cậy gửi gắm các nội dung trong báo cáo thể hiện đầy đủ tất cả các nội dung cần kiểm điểm theo Nghị quyết TW4.
3.2. Về chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của cá nhân: Sau khi được tiếp thu các kế hoạch và hướng dẫn của Huyện uỷ Thọ Xuân, Đảng uỷ xã Bắc Lương Chi bộ giao cho các
cá nhân tự chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của mình theo 03 nội dung của Nghị quyết TW4. Các báo cáo được chuẩn bị công phu thể hiện được tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, các báo cáo có độ dài từ 02 đến 03 trang thể hiện được đầy đủ các nội dung cần kiểm điểm theo Nghị quyết TW4.
3.3. Về tiếp thu, giải trình các ý kiến gợi ý, góp ý: Sau khi Chi bộ nhận được ý kiến gợi ý kiểm điểm của Đảng uỷ xã Bắc Lương và ý kiến góp ý kiểm điểm của Tập thể các tổ chức ở cơ sở. Chi bộ đã giao cho Chi uỷ tiếp thu các ý kiến gợi ý, góp ý và giải trình trước Chi bộ để Chi bộ nghiêm túc tiếp thu và giải trình các ý kiến đó; trên cơ sở dám nhìn thẳng vào sự thật, không che giấu khuyết điểm, sai đến đâu sửa đến đó; nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và phát huy những thế mạnh để xây dựng cơ quan đơn vị ngày một vững mạnh toàn diện.
III. Việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân.
1. Kiểm điểm tập thể Chi uỷ, chi bộ: Báo cáo của tập thể Chi uỷ chi bộ có độ dài 4 trang, với không khí kiểm điểm thẳng thắn chân tình, các ý kiến góp ý cho tập thể Chi uỷ thể hiện được tinh thần dám đầu tranh tự phê bình và phê
 
Gửi ý kiến