Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án Sinh 6 tuần 22

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: THCS Trí Phải Tây
Người gửi: Lê Văn Hiếu
Ngày gửi: 17h:59' 14-01-2013
Dung lượng: 10.4 KB
Số lượt tải: 46
Số lượt thích: 0 người
GVBM: Lê Văn Hiếu Tuần: 22
Môn: Sinh học 6 Tiết:41
Bài 33: HẠT VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA HẠT
I . Mục tiêu
1 . Kiến thức
Học xong bài này HS biết:
- Các bộ phận của hạt.
- Phân biệt được hạt 1 lá mầm và hạt 2 lá mầm.
2 . Kỹ năng
Rèn kỹ năng quan sát, nhận biết, so sánh và hoạt động nhóm.
3 . Thái độ
Giáo dục ý thức học tập.
II . Đồ dùng dạy học
GV : Tranh hình 33.1, 33.2, bảng phụ
HS : Đọc trước bài
III . Hoạt động dạy học
1 .Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
3 . Vào bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung

Hoạt động 1:1. CÁC BỘ PHẬN CỦA HẠT

Gv cho Hs đọc thảo luận:
+ Mục ( SGK tr. 108
+ Hoàn thành bảng SGK tr. 108
Hs thảo luận, nêu:
+ ……

Câu hỏi
Trả lời


Hạt đậu đen
Hạt ngô

Hạt có những bộ phận nào?
Vỏ, phôi
Vỏ, phôi, phôi nhũ

Bộ phận nào bao bọc và bảo vệ hạt?
Vỏ hạt
Vỏ hạt

Phôi gồm những bộ phận nào?
Rễ mầm, thân mầm, chồi mầm, lá mầm
Rễ mầm, thân mầm, chồi mầm, lá mầm

Phôi có mấy lá mầm?
2 lá mầm
1 lá mầm

Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa ở đâu?
Lá mầm
Phôi nhũGv nhận xét và chốt lại kiến thức
Hs nhận xét và ghi bài
+ Vỏ
+ Phôi: lá mầm, thân mầm, chồi mầm, rễ mầm.
+ Chất dinh dưỡng ( lá mầm hoặc phôi nhũ).

Hoạt động 2: 2. PHÂN BIỆT HẠT MỘT LÁ MẦM VÀ HẠT HAI LÁ MẦM

Gv cho Hs đọc thông tin ( hỏi:
+ Mục ( SGK tr. 109

+ Nêu đặc điểm để phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm?

Gv nhận xét
Gv giảng giải thêm thông tin: Từ điểm khác nhau đó người ta đã phân thành 2 nhóm cây
Hs đọc thông tin ( nêu:
+ Giống nhau: Vỏ, phôi (Rễ mầm, thân mầm, chồi mầm, lá mầm )
Khác nhau: số lá mầm ( 2:1) và nơi chứa chất dự trữ ( lá mầm : phôi nhũ)
+ Sự khác nhau chủ yếu của hạt 1 lá mầm và hạt 2 lá mầm là số lá mầm trong phôi.
Hs nhận xét
Hs nghe và ghi bài- Sự khác nhau chủ yếu của hạt 1 lá mầm và hạt 2 lá mầm là số lá mầm trong phôi.

- Từ điểm khác nhau đó người ta đã phân thành 2 nhóm cây:
+ Cây một lá mầm: phôi của hạt có 1 lá mầm.
+ Cây hai lá mầm: phôi của hạt có 2 lá mầm.

4. Cũng cố
Gv cho Hs tóm tắt lại nội dung bài học( trả lời các câu hỏi cuối bài).
Gv cho Hs đọc ghi nhớ
5 . Dặn dò
Về nhà học bài.
Làm bài tập SGK tr.109
Đọc trước bài 34


GVBM: Lê Văn Hiếu Tuần: 22
Môn: Sinh học 6 Tiết: 42
Bài 34: PHÁT TÁN CỦA QUA ÛVÀ HẠT
I . Mục tiêu
1 . Kiến thức
Học xong bài này Hs biết:
+ Cách phát tán của quả và hạt.
+ Đặc điểm của các cách phát tán quả và hạt.
2 . Kỹ năng
Rèn kỹ năng quan sát, nhận biết và hoạt động nhóm.
3 . Thái độ
Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật.
II . Đồ dùng dạy học
GV : Tranh hình 34.1, vật mẫu
HS : Đọc trước bài, vật mẫu chuẩn bị
III . Hoạt động dạy học
1 .Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
3 . Vào bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung

Hoạt động 1: 1. CÁC CÁCH PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT

Gv cho Hs quan sát hình 34.1, vật mẫu ( thảo luận:
+ Mục ( SGK tr.110
Hs quan sát hình 34.1, vật mẫu( nêu:
Tên quả hoặc hạt
Cách phát tán của quả và hạt 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓