Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bao cao kiem dinh chat luong truong hoc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Ngọc Toàn
Ngày gửi: 02h:58' 08-01-2013
Dung lượng: 582.0 KB
Số lượt tải: 32
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÀ BẮC
TRƯỜNG THCS TU LÝ
Số: /BC-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tu Lý, ngày 20 tháng 12 năm 2012

BÁO CÁO
Công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường học
Năm học 2012 – 2013

Căn cứ thông tư số 13/2012/TT- BGD&ĐT, ngày 06/04/2012 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Qui định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.
công văn số 7880/BGDĐT - KTKĐCLGD ngày 08 tháng 09 năm 2009, về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông.
Thực hiện công văn số
Trường THCS Tu Lý báo cáo về công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường học tính đến thời điểm ngày 2/05/2012 như sau:

1. Giới thiệu khái quát về nhà trường:
Trường THCS Tu Lý (tiền thân là trường cấp II Tu Lý) được thành lập từ năm 1960. Thuộc xã Tu Lý,vùng thấp của huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình.Với tổng dân số là 6070; Với 1443 hộ dân gồm các dân tộc Mường,Dao,Tày,Kinh,Thái cùng chung sống. Đời sống của nhân dân xã Tu Lý chủ yếu là sản xuất cây lúa nước, thu nhập bình quân trong những năm gần đây liên tục tăng, chính vì vậy nhân dân xã Tu Lý cũng đã tích cực tham gia xây dựng “ Xã hội hóa giáo dục”.
Năm học 2012 – 2013, toàn trường có 08 lớp và 203 học sinh trong đó khối lớp 6 : 02 lớp 7: 02,khối lớp 8 : 2 , khối lớp 9 : 2. Tỉ lệ phổ cập giáo dục đến thời điểm tháng 10 năm 2012 đạt 97,2 %.
*Thuận lợi:
Được sự quan tâm của Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân và các ban ngành trong xã Tu Lý và trực tiếp là của phòng GD&ĐT huyện Đà Bắc. Là một trường lớn ra đời sớm trong số các trường THCS của huyện, có nề nếp dạy và học từ lâu đời. Cơ sở vật chất ổn định, phòng học và các trang thiết bị khác tương đối, đội ngũ giáo viên nhiệt tình trong công tác,yêu nghề. Sự nhận thức của nhân dân địa phương có phần được nâng lên nên sự học hành của con em nhân dân có phần được quan tâm chu đáo hơn.
Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, kết hợp chặt chẽ với các tổ chức xã hội quần chúng trong và ngoài nhà trường thực hiện tốt chính sách toàn dân chăm lo đến sự nghiệp giáo dục.
*Khó khăn:
Địa bàn rộng dài, phức tạp, nhiều xóm bản nằm rải rác, đời sống kinh tế của nhân dân gặp nhiều khó khăn, học sinh còn phải phụ giúp gia đình làm kinh tế nên phần nào còn ảnh hưởng đến công tác giáo dục chung của các cấp học đặc biệt cấp THCS.
Cơ sở vật chất còn thiếu nhiều chưa đáp ứng được yêu cầu trường chuẩn Quốc gia.
Vẫn còn một số nhân dân chưa thực sự quan tâm đến việc học của con em nên dẫn đến chất lượng giáo dục chưa cao.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
TRƯỜNG THCS TU LÝ

TT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ
Chữ ký

1.
Trịnh Thị Nguyệt Hoa
Hiệu trưởng
Chủ tịch HĐ


2.
Nguyễn Mạnh Hùng
Phó hiệu trưởng
Phó CTHĐ


3.
Bùi
 
Gửi ý kiến