Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Báo cáo sơ kết Hoạt động GD NGLL học kì I 12-13

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ChinhLV
Người gửi: Lê Văn Chinh (trang riêng)
Ngày gửi: 02h:51' 08-01-2013
Dung lượng: 65.5 KB
Số lượt tải: 1569
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TÂY GIANG
TRƯỜNG THCS BTCX
NGUYỄN BÁ NGỌC
*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 Số: /BC-TrNBN
 Bhalêê, ngày tháng 01 năm 2013


BÁO CÁO SƠ KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH
Năm học 2012- 2013

Thực hiện theo Công văn hướng dẫn số 207/GD&ĐT ngày 27/09/2011 của Phòng GD-ĐT huyện Tây Giang và phân phối chương trình hoạt động GD NGLL cấp THCS (áp dụng từ năm 2011-2012), trong học kì I nhà trường đã triển khai thực hiện tốt chương trình hoạt động GDNGLL và công tác học sinh. Nay trường THCS BTCX Nguyễn Bá Ngọc báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:
A. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Hoạt động GDNGLL và công tác học sinh:
- Từ đầu năm học nhà trường đã ra Quyết định thành lập Ban hoạt động NGLL theo đúng cơ cấu theo hướng dẫn của Phòng GD-ĐT.
- Trên cơ sở hướng dẫn của Phòng GD&ĐT, Ban HĐ GDNGLL đã có hướng dẫn cụ thể và trang bị tài liệu hướng dẫn của Sở GD&ĐT đến từng thành viên trong Ban HĐNGLL, các GVCN nhằm thực hiện tốt chương trình.
- Ban HĐ NGLL đã triển khai các chủ đề, chủ điểm hằng tháng trong phân phối chương trình và các kế hoạch ngoại khoá khác đến từng thành viên trong Ban HĐ NGLL, giáo viên chủ nhiệm các lớp và thực hiện; kiểm tra đánh giá theo đúng qui định. Ban hoạt động NGLL cũng thường xuyên góp ý xây dựng để các hoạt động tiếp theo các khối lớp, các lớp thực hiện tốt hơn.
- Nhà trường đã chỉ đạo các ban, tổ về phối hợp chặc chẽ cùng các lực lượng giáo dục trong nhà trường thực hiện chương trình và đã chỉ đạo các GV bộ môn trong việc giúp đỡ các lớp về kiến thức bộ môn của mình khi được đề nghị giúp đỡ và tham gia vào thành phần Ban giám khảo, ban tổ chức của các hoạt động. Đặc biệt Ban HĐ NGLL đã phối hợp chặc chẽ với Đội TNTP Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các hoạt động.
B. Kết quả tổ chức thực hiện hoạt động GDNGLL và công tác học sinh:
I. Đối với HĐ GDNGLL:
1. Tổ chức hoạt động theo các chủ đề :
Trong học kì I đã tổ chức được các hoạt động sau:
- 09 tiết hoạt động NGLL với 18 hoạt động (chủ đề) theo PPCT năm học 2011-2012 vào các tuần chẳn theo biên chế năm học. Trong đó có 4 hoạt động theo qui mô khối lớp, 01 hoạt động qui mô cấp trường (Hội thi Thuyết trình văn học)
- Tổ chức Hội thi Thuyết trình văn học cấp trường với 06 thí sinh dự thi đại diện
cho 4 khối lớp tham gia. Hiện nay đã chọn học sinh và đang bồi dưỡng để tham gia thi cấp huyện trong thời gian đến
- Đối với chương trình hoạt động của các lớp, Ban HĐNGLL chỉ đạo thực hiện thống nhất theo khối (theo kế hoạch của khối trưởng). Đối với chương trình theo qui mô cấp trường Ban HĐNGLL tham mưu cho nhà trường ra Quyết định thành lập BTC, và phân công cụ thể các công việc trong tổ chức hoạt động (Nội dung, cơ sở vật chất, trang trí…)

2. Thực hiện chương trình và tổ chức hoạt động :
- Mỗi khối có một giáo viên trưởng khối-UV Ban hoạt động NGLL. Trước khi tổ chức các hoạt động các trưởng khối tổ chức họp GVCN của khối để xây dựng kế hoạch hoạt động và gửi về Ban hoạt động NGLL để theo dõi, kiểm tra.
- Trong quá trình tổ chức hoạt động Ban HĐ NGLL đã sử dụng linh hoạt các phương pháp nhằm mang lại hiệu quả cao trong việc tổ chức HĐ NGLL như: Phương pháp thảo luận nhóm, Phương pháp đóng vai, Phương pháp giải quyết vấn đề, Phương pháp tình huống, Phương pháp giao nhiệm vụ, Phương pháp trò chơi, Phương pháp tổ chức hoạt động giao lưu, Phương pháp diễn đàn…
- Đối với những hoạt động lớn, trước khi thực hiện các hoạt động thì Ban HĐNGLL của trường phối hợp với Liên đội nhà trường, các ban, tổ trong nhà trường trong việc xây dựng, phổ biến và thực hiện các kế hoạch; tham mưu với nhà trường ra Quyết định thành lập BTC, BGK và có sự phân công nhiệm vụ cụ thể. Đối với các lớp căn cứ theo kế hoạch phải có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt để tham gia tốt các hoạt động.
- Ban HĐ NGLL cũng thường xuyên cử cán bộ, giáo viên dự các tiết hoạt động của các lớp và các khối lớp để theo dõi, góp ý
 
Gửi ý kiến