Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BỒI DƯỠNG THƯƠNG XUYÊN CÁ NHÂN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Minh Trang
Ngày gửi: 21h:17' 02-01-2013
Dung lượng: 55.0 KB
Số lượt tải: 287
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊNGIÁO VIÊN TIỂU HỌC
NĂM HỌC 2012 - 2013

Họ và tên : Lê Thị Minh Trang
Chức vụ :Gíao viên
Trình độ CM: Đại học
Môn dạy ( Chủ nhiệm): Lớp 4C
Tổ : Khối 4
Trường : Tiểu học Cam An Nam, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
I.Đặc điểm tình hình:
Thuận lợi :
- BGH nhà trường và tổ Khối trưởng đã báo cáo triển khai đầy đủ, giải đáp thắc mắc về nội dung học tập BDTX đến từng giáo viên.
- Bản thân mỗi giáo viên chúng tôi đều có máy tính và đã nối mạng nên việc tự học tập BDTX thuận lợi hơn
2. Khó khăn :
Bên cạnh những thuận lợi trên việc học tập BDTX có khó khăn là vừa giảng dạy vừa tự học BDTX.
II. Mục đích bồi dưỡng:
1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành giáo dục Cam Lâm.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên ; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX ; năng lực quản lý hoạt động tự học , tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
III. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên :

1. Khối kiến thức bắt buộc :
a) Nội dung bồi dưỡng 1 ( 30 tiết / giáo viên ) :
Thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo : các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục Tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục Tiểu học.( chờ nội dung bồi dưỡng của Sở Giáo dục và Đào tạo )
b) Nội dung bồi dưỡng 2 ( 30 tiết / giáo viên ) :
-Về tham gia bồi dưỡng chính trị hè năm 2012.
-Triển khai nhiệm vụ năm học 2012-2013 do Phòng Giáo dục và đào tạo báo cáo.
2. Khối kiến thức tự chọn: Nội dung bồi dưỡng 3 (58 tiết/năm/giáo viên )

Tên và nội dung mô đun
 Mục tiêu bồi dưỡng
Thời
gian
tự học
(tiết)


Tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ có khó khăn về nghe, nhìn, nói
-Nắm khái niệm về trẻ khuyết tật theo phân loại ( nghe, nhìn, nói)
-Nội dung, phương pháp giáo dục các nhóm trẻ trên

8tTổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ có khó khăn về học, về vận động
-Nắm khái niệm về trẻ khuyết tật theo phân loại khó khăn về học, vận đông
-Nội dung, phương pháp giáo dục các nhóm trẻ trên
8tĐánh giá kết quả học tập ở tiểu học
-Hiểu được chức năng cơ bản và nguyên tác đánh giá kết quả học tập.
-Hiểu và trình bày 4 loại đánh giá ở tiểu học.
-Xác lập nội dung đánh giá
10tKiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số kết hợp với nhận xét
-Hiểu quan niệm về đánh giá kết quả học tập các môn học bằng điểm số.
-Đánh giá những thuận lợi và khó khăn đánh giá bằng điểm số.
-Có ký năng xây dựng đề Kiểm tra học kỳ ở các môn:Toán,Tiếng Việt,Khoa, Sử Địa
8t

Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục NGLL ở trường tiểu học
-Nắm những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục NGLL ở tiểu học
10t

Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động NGLL ở tiểu học
-Nắm nội dung, cách thức tổ chức HĐGDNGLL ở tiểu học
10tIV. Kế hoạch cụ thể

Thời gian
Nội dung bồi dưỡng 3(ND3)
Phương pháp
Số tiết

Tháng 12/2012
- Xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân
Tự luận


Tháng01/2013
-Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
Thực hành
10 tiết

Tháng 02/2013
-Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số kết hợp với nhận xét
Tự kiểm tra đánh gia
08 tiết

Tháng 3/2013
-Tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ có khó khăn về nghe, nhìn , nói
Tổ
 
Gửi ý kiến