Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

SKKN một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1/1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Hồng Nguyên (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:58' 24-12-2012
Dung lượng: 182.0 KB
Số lượt tải: 198
Số lượt thích: 0 người


PHOÌNG GD&ÂT THÀNG BÇNH CÄÜNG HOAÌ XAÎ HÄÏI CHUÍ NGHÉA VIÃÛT NAM
TRÆÅÌNG TIÃØU HOÜC NGUYÃÙN VÀN TRÄÙI Âäüc láûp - tæû do - haûnh phuïc

MÄÜT SÄÚ BIÃÛN PHAÏP REÌN CHÆÎ VIÃÚT CHO HOÜC SINH LÅÏP 1/1
TRÆÅÌNG TIÃØU HOÜC NGUYÃÙN VÀN TRÄÙI ÂAÛT HÃÛU QUAÍ CAO.

Ngæåìi thæûc hiãûn : TRÆÅNG THË XIÃÚU
Træåìng : TH Nguyãùn Vàn Träùi
Nàm hoüc : 2008-20091:TÊN ĐỀ TÀI
“ MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 1/1
TRƯỜNG TIÊU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI ĐẠT HIỆU QUẢ CAO”

2: ĐẶT VẤN ĐỀ
2.1/Tầm quan trọng của vấn đề:
Giáo dục toàn diện cho HS là nhằm giúp cho HS hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản nhằm góp phần hình thành nhân cách con người.
Đối với HS Tiểu học nói chung, HS lớp một nói riêng, các em còn nhỏ, hồn nhiên, ngây thơ nên người GVCN đóng vai trò vô cùng quan trọng, cần phải hình thành ngay cho các em những kĩ năng ban đầu về học tập như: xây dựng nề nếp học tập, phương pháp học tập, phong trào học tập, thi đua học tập.Bên cạnh đó, việc rèn chữ viết đẹp cho các em cũng không kém phần quan trọng.
Để thực hiện được mục tiêu“Hình thành và phát triển ở HS các kĩ năng về luyện và rèn viết chữ đẹp”, bản thân tôi không ngừng nghiên cứu để tìm ra những biện pháp tối ưu để giúp đỡ, luyện cho các em có chữ viết ngày càng đẹp hơn.
Vậy để thực hiện tốt được những ý tưởng vừa nêu trên, người giáo viên chủ nhiệm cần có kế hoạch, thời gian, chương trình cụ thể cho việc rèn luyện chữ viết đẹp. Cùng với hình thức tổ chức kiểm tra, thi đua rèn chữ viết đẹp, với những phần thưởng nhỏ bé nhằm kích thích tinh thần học tập, rèn luyện ở các em sự hứng thú và tích cực hơn.Tôi hy vọng việc rèn chữ viết đẹp của tập thể HS lớp 1/1 trường Tiểu học Nguyễn văn Trỗi đạt được kết quả cao.
2.2/ Thực trạng ban đầu của HS lớp 1/1 trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
Thực tế chữ viết của HS lớp 1/1 hiện nay, không đồng đều, một số em viết chữ tương đối đẹp, còn lại các em viết chữ chưa đẹp, viết cẩu thả, điều đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của các em. Do vậy đầu năm học, tôi tiến hành khảo sát chất lượng chữ viết và có kết quả như sau:

KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHỮ VIẾT ĐẦU NĂM 2008-2009
TSHS
 Loại A
 Loại B
 Loại C

 34
 SL TL
 SL TL
 SL TL


 2 5.9%
8 23.5%
 24 70.6%


2.3/ Lý do chọn đề tài
Trong cuộc sống, chữ viết được xem là công cụ phụ trợ cho ngôn ngữ, chữ viết ra đời và phát triển trong cuộc sống xã hội, từ khi con người được hình thành và phát triển, thì con người đã sáng tạo ra chữ viết. Cũng từ đó loài người đã nhanh chóng tiến vào thời kì văn minh, đẩy mạnh nền kinh tế phát triển một cách rõ rệt tạo nên tiền đề cho các thế hệ sau cùng phát triển, cùng với sự phát triển về kinh tế, văn hoá của dân tộc trên thế giới, sự giao lưu văn hoá của các dân tộc nhằm đẩy mạnh nền văn hoá của các dân tộc.
Ngày nay, đất nước đã tiến đến nền công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, tất cả đã bước vào nền công nghệ thông tin, nhưng cũng không lãng quên về việc chú trọng rèn chữ viết.Vậy chữ viết đã trở thành tài sản văn hoá chung của dân tộc. Chúng ta cũng tự hào rằng chữ viết của dân tộc ta là một hình thái nghệ thuật riêng biệt, vô cùng quý giá mà chúng ta cần phải gìn giữ. Cũng có thể nói rằng: Chữ viết còn thể hiện nhân cách, tính nết của mỗi con người như ông ta đã nói “Nét chữ-nết người”. Hơn thế nữa,chữ đẹp còn luyện cho các em lòng tự trọng đối với mình cũng như đối với thầy cô, với bạn bè khi đọc bài vở của mình. Vậy vịêc rèn chữ viết cho HS lớp 1 rất cần thiết, những nét bút đầu đời của các em không được rèn kĩ, uốn nắn sau này thành
 
Gửi ý kiến