Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bản kiểm diểm đang viên theo NQTW 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đàm Anh Đông
Ngày gửi: 23h:19' 19-12-2012
Dung lượng: 63.5 KB
Số lượt tải: 64
Số lượt thích: 0 người

Họ và tên: Đàm Anh Đông
Chi bộ: Trường THCS & THPT Linh Hồ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Linh Hồ, ngày 20/12/2012


BẢN KIỂM ĐIỂM
Tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và kiểm định việc thực hiện nhiệm vụ năm 2012

Căn cứ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 chỉ thị , kế hoạch của Bộ chính trị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy chế làm việc của Đảng ủy, chi bộ;
Căn cứ hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ huyện Vị Xuyên về công tác chuẩn bị và tiến hành tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên, đảng viên theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và hướng dẫn của ban tổ chức tỉnh ủy về kiểm điểm nhiệm vụ năm 2012. Tôi tự kiểm điểm, tự phê bình với những ưu và khuyết điểm sau:
I. PHẦN THỨ NHẤT
Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
1. Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và từng đảng viên,của người đứng đầu về tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái.
1.1-Ưu điểm
a/ Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống;
- Bản thân luôn có tình thần đấu tranh cương quyết đối với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị (cụ thể là những biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với con đường xã hội chủ nghĩa, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; là biểu hiện dao động, mơ hồ, mất phương hướng, cho rằng theo con đường nào, xã hội nào cũng được, phụ họa theo những nhận thức sai trái, quan điểm chính trị lệch lạc; là biểu hiện nói và làm trái Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng, thậm chí a dua, xuyên tạc, bôi đen...)
- Trong cuộc sống hàng ngày, trong công tác chuyên môn và trong sinh hoạt đảng cá nhân tôi luôn đấu tranh không khoan nhượng đối với các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống (Cụ thể là những biểu hiện: sa vào chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, vô cảm, lạnh lùng, thực dụng, vụ lợi, lo vun vén cho bản thân và gia đình, không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, để vợ (hoặc chồng), con và người thân lợi dụng chức quyền của mình để trục lợi, tiến thân; biểu hiện cơ hội, hám danh, chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy bằng cấp, chạy tội, chạy tuổi, chạy biên chế, chạy việc làm cho con cái, cháu chắt,... biểu hiện đố kỵ, kèn cựa địa vị, cục bộ, bè phái, gây mất đoàn kết trong Đảng; biểu hiện quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, nỗi khổ của người xung quanh và nhân dân, bất chấp đạo lý, dư luận, vì lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm; biểu hiện kiêu ngạo, tự phụ, gia trưởng, độc đoán, tuỳ tiện, vô tổ chức, tham nhũng, lãng phí; sống xa hoa, hưởng lạc; biểu hiện nói một đường, làm một nẻo, nói không thật, biểu hiện thành tích, không xấu hổ trước những việc bản thân làm sai, vô liêm, bất chính, cho các tệ nạn xã hội là thú vui hưởng thụ của cá nhân, biểu hiện tôn vinh quan hệ bất minh, tôn vinh văn hoá phong bì, biểu hiện coi người tốt, thật thà, trung thực là người điên, người sống không thức thời với quy luật hiện hữu...v,v...).
b/Việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.
    Bản thân tuyệt đối chấp hành việc thực hiện Quy định về những điều Đảng viên không được làm, thực hiện tốt quy trình phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng cũng như trong công tác chuyên môn, luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng cũng như trong cơ quan và địa phương nơi cư trú.
c/ Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và từng đảng viên, của người đứng đầu về tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái.
Luôn có
 
Gửi ý kiến