Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phieu nhan xet Dang vien noi cu tru

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Công Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:10' 17-12-2012
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 90
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ ………………..……………………
CHI BỘ ……………………………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày…. tháng….. năm 2012
PHIẾU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN ĐANG CÔNG TÁC
VỀ GIŨ MỖI LIÊN HỆ NƠI CƯ TRÚ CỦA CẤP ỦY ĐỊA PHƯƠNG


Họ và tên Đảng viên : ……………………………………………………………………………………
Ngày vào Đảng : …………………………………… Ngày chính thức…………………………….....
Đang công tác tại : …………………….………………………………………………………………….
Chức vụ Đảng : ………………………………………Chức vụ chính quyền ………………………..
Cư trú tại: …………………………………………………………………………………………………..

NHẬN XÉT CỦA CẤP ỦY ĐỊA PHƯƠNG NƠI CƯ TRÚ

I- Thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân nơi cư trú:
1- Tham gia các kỳ họp do cấp ủy nơi cư trú triệu tập (số lần họp/tổng số cuộc họp)
………………………………………………..………………………………………………………………
2- Về phong cách phẩm chất đạo đức, lối sống:
………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………
3- Chấp hành chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước (vợ, hoặc chồng con)
………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………
4- Mối quan hệ với nhân dân, với cấp ủy nơi cư trú, vận động và xây dựng gia đình văn hóa :
………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………
II- Thực các tiêu chuẩn của chi bộ về đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (đồng ý mức nào đánh dấu X vào ô tương ứng):
*- Nội dung 1 :
Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nói và làm theo quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; yêu quê hương làng xóm, gắn bó với nhân dân, xây dựng gia đình văn minh, ấm no hạnh phúc.

- Gương mẫu thực hiện tốt : - Thực hiện tốt :

- Trung bình : - Chưa tốt ;*- Nội dung 2:
Có tác phong dân chủ, công tâm, khách quan, liêm chính, ý thức thực hành tiết kiệm. Tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày của bản thân và gia đình; có tài sản và tài chính minh bạch. Có đạo đức lối sống lành mạnh, không uống rượu chè bê tha, cờ bạc, lô đề; có ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống lành mạnh, giản dị.

- Gương mẫu thực hiện tốt : - Thực hiện tốt :

- Trung bình : - Chưa tốt ;

*- Nội dung 3:
Quan hệ mật thiết gắn bó với nhân dân; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú, có tinh thần tham gia đóng ý kiến xây dựng làng xóm, khu dân cư văn minh giàu đẹp; tham gia tích cực các buổi hội, họp nơi cư trú, xây dựng gia đình văn hóa.

- Gương mẫu thực hiện tốt : - Thực hiện tốt :

- Trung bình : - Chưa tốt ;

*- Nội dung 4:
Gần gũi, hòa nhã, lễ độ với nhân dân; đoàn kết thân ái, thương yêu giúp đỡ và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

- Gương mẫu thực hiện tốt : - Thực hiện tốt :

- Trung bình : - Chưa tốt ;

*- Nội dung 5:
Không tự kiêu, tự mãn, tự ty; nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, không bao che, dung túng những sai trái khuyết điểm; tích cực xây dựng đoàn kết trong nhân dân, khiêm tốn học hỏi nhân dân, nói đi đôi với làm. Có tinh thần đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Gương mẫu thực hiện tốt : - Thực hiện tốt :

- Trung bình : - Chưa tốt ;

III. Cấp ủy nơi cư trú bình xét phân loại:
- G.Mẫu thực hiện tốt: - Tốt: - Trung bình: - Chứa tốt:

T/M ĐẢNG ỦY XÃ ……………………… T/M CHI ỦY CHI BỘ ………………….......……..
 
Gửi ý kiến