Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ban kiem diem Dang vien theo nghi quyet TW4 năm 2012 - Tai Bộc Nhiêu

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Tài
Ngày gửi: 16h:33' 11-12-2012
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 104
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ BỘC NHIÊU
CHI BỘ TRƯỜNG THCS BỘC NHIÊU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
***************

Bộc Nhiêu, ngày 11 tháng 12 năm 2012

BẢN KIỂM ĐIỂM
Tự phê bình theo nghị quyết Hội nghị lần thứ tư
Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
“Một số vấn đề cấp bách về xây dự g Đảng hiện nay”

Tôi tên : Nguyễn Đức Tài
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn Trường THCS Bộc Nhiêu
Đơn vị công tác: Trường THCS Bộc Nhiêu
Nơi sinh hoạt Đảng: Trường THCS Bộc Nhiêu
Thực hiện nghị quyết lần thứ tư Ban chấp hành TW Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ủy Đảng; quy định về những việc đảng viên không được làm; về nội dung góp ý của tổ chức, cá nhân đối với bản thân và thực tế quá trình rèn luyện, phấn đấu của bản thân tôi liên hệ kiểm điểm tự phê bình như sau:
I. KIỂM ĐIỂM 3 NỘI DUNG THEO NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 ( KHÓA XI)
1. Tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống
1.1 Về tư tưởng chính trị
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, không phai nhạt lý tưởng cách mạng; kiên định mục tiêu với lý tưởng cách mạng. Luôn có ý thức đấu tranh bảo vệ đường lối của Đảng, chủ chương của nhà nước. Thực hiện nguyên tắc tập chung dân chủ.
- Luôn nhận thức đúng đắn, không giao động, mất hương hướng trước những biến động, diễn biến phức tạp của tình hình chính trị trong khu vục và trên thế giới;luôn luôn cảnh giác với những âm mưu của những thế lực thù địch. Tin tưởng trung thành với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.
- Với cương vị, chức trách là một đảng viên tôi luôn có trách nhiệm trong thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ thị,nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước.
1.2 Về phẩm chất đạo đức, lối sống
- Luôn tu dưỡng, rèn luyện bản thân; thực hiện nghiêm túc quy đinhg về 19 điều đảng viên không được làm, có lối sống lành mạnh.
- Trong công tác tôi luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc. Luôn ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và giữ gìn đoàn kết trong nội bộ Đảng và trong nội bộ cơ quan, không chia bè cánh. Không đó kỵ, không kèn cựa, cục bộ, sẵn sàng giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp.
- Không quan liêu, xa dân, luôn có ý thức tu đưỡng về đạo đức; Bản thân và gia đình luôn thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; có ý thức tổ chức tốt; sống giản dị, không tham nhũng, lãng phí, sa hoa, hưởng lạc.
- Gương mẫu thự hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình.
- Thực hiện tốt quy định 76 của Bộ chính trị về thực hiện nghĩa vị của công dân nơi cư trú.
2. Về thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao và tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
2.1 Về thực hiện trức trách nhiệm vụ được giao.
Với chức năng nhiệm vụ của đơn vị và chức trách của cá nhân, bản thân đã xác định rõ trách nhiệm, tích cực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao, kết quả được thể hiện như sau:
Với chức trách là giáo viên tôi luôn có ý thức thực hiện tốt chuyên môn của mình, thực hiện đúng quy chế chuyên môn của ngành, gia vào lớp đúng giờ, lên lớp có giáo án, thao giảng dự giờ đồng chí đồng nghiệp đúng số tiết quy định, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đăng ký đầu năm.
Với chức trách là chủ tịch công đoàn bản thân tôi luôn cố găng khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt kế học đã đề ra, cùng ban chấp hành công đoàn nhà trường làm tốt công tác thi đua, xây dựng công đoàn đoàn kết vững mạnh. Giữ vững danh hiệu công đoàn vững mạnh.
Với trức trách là Bí thư đoàn tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng ban chấp hành chi đoàn xây dựng chi đoàn ngày càng vững mạnh. Trong những năm học vừa qqua chi đoàn nhà trường luôn giữ vững được danh hiệu chi đoàn vững mạnh nhiều năm liền được Huyện đoàn tặng giấy khen.
2.2 Về trách nhiệm của cá nhân trong việc tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quả lý các cấp.
- Trong việc tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quả lý nhà trường tôi đã tích cực tham gia đống gióp ý kiến với tập thể chi ủy trong việc thực hiện công tác cán bộ; việc bố trí, sắp xếp cán bộ quản lý đảm bảo nguyên tắc tập chung dân chủ, dungd quy trình các bước theo quy định.
- Trong
 
Gửi ý kiến