Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú (Mẫu 76)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thcs Minh Tiến
Ngày gửi: 15h:07' 11-12-2012
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 7900
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ QUẬN/HUYỆN ĐẠI TỪ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG/XÃ..................................................


Chi ủy chi bộ:...........................................................
 .....................… , ngày........tháng 12 năm 2012
PHIẾU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN
(Thực hiện Quy định số 76/QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị)

Họ và tên đảng viên:.....................................................Sinh hoạt tại đảng bộ (cơ sở)…
...………………………………..thuộc đảng bộ……………………………………….
Địa chỉ cơ quan: ……………………………………………………………………….
Cư trú tại:………………………………………………………………………………
Chi ủy (chi bộ):………………………………….họp, ngày ........tháng .....năm 2012 Thống nhất ý kiến nhận xét đảng viên và gia đình như sau:
1. Bản thân gia đình có tham gia sinh hoạt tổ dân phố, tổ nhân dân hay không?
..................................................................................................................................…...
..................................................................................................................................…...
.................................................................................................................................……
2. Quan hệ của bản thân và gia đình đối với nhân dân nơi cư trú
..................................................................................................................................…...
.................................................................................................................................……
..................................................................................................................................…...
…………………………………………………………………………………………
3. Về đạo đức, lối sống thể hiện nơi cư trú
.................................................................................................................................……
..................................................................................................................................…...
..................................................................................................................................…...
..................................................................................................................................…...
4. Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương :
..................................................................................................................................…..
..................................................................................................................................…...
………………………………………………………………………………………….
5. Những vấn đề cần lưu ý (nếu có) :
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
Xác nhận của Đảng ủy phường (xã, thị trấn)
T/M BAN CHI ỦY

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
(ký, ghi rõ họ tên) 
Gửi ý kiến