Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BẢN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ ĐẢNG VIÊN NĂM 2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Tiểu Loan
Ngày gửi: 14h:42' 07-12-2012
Dung lượng: 38.0 KB
Số lượt tải: 437
Số lượt thích: 0 người
Các đồng chí căn cứ vào đây để viết bản đăng ký nêu gương, không trùng lặp ý của nhau. Dựa chủ yếu vào trách nhiệm của cấp ủy, người đúng đầu dơn vị, gv và hs, gv ở đơn vị. Đây chỉ là gợi ý thôi. Nộp lại chỗ đ/c Thu 2 bản. lúc 7 – 8 giờ sáng thứ 5 (29/11/2012). Cảm ơn.
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


BẢN ĐĂNG KÝ NÊU GƯƠNG
“ Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” Thực hiện theo quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng


Họ và tên: ….
Đảng viên: Chi bộ trường THCS Đông Hồ 1 & TH Cừ Đứt.

Nhiệm vụ được giao: …………………………

Thực hiện Công văn số công văn số 233-CV/ĐU ngày 12/11/2012 của Thị ủy Hà Tiên về việc thực hiện quy định số 101-QĐ/TW của BBT và Hướng dẫn số 477-HD/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy; Căn cứ hướng dẫn bản đăng ký số 02-BĐK/ĐU ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Đảng ủy “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” thực hiện theo quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 06 năm 2012 của Ban bí thư trung ương Đảng; Bản đăng ký số 25-BĐK/CB ngày 23/11/2012 của trường THCS Đông Hồ 1 & TH Cừ Đứt “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Nay tôi xin đăng ký một số nội dung để nêu gương trước cán bộ, đảng viên trong chi bộ trường THCS Đông Hồ 1 & TH Cừ Đứt như sau:
1- Về tư tưởng chính trị :
Với vai trò là …………………bản thân đăng ký tiếp tục thực hiện kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Bản thân luôn sống gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền đến gia đình và nhân dân nơi cư trú về bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, gia đình.
2- Về đạo đức, lối sống, tác phong :
Luôn thực hiện nghiêm Quy định 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 15-3-2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Bản thân luôn làm tốt việc đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.
Thực hiện việc nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị, cuôc sống riêng trong sáng lành mạnh; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên và quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú.
Bản thân kiên quyết không nhận quà biếu với động cơ vụ lợi dưới mọi hình thức; không để cho người thân lợi dụng quyền hạn của mình để trục lợi.
3- Về tự phê bình, phê bình
Trong tự phê bình và phê bình bản thân phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm và có tính xây dựng không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm, nhận trách nhiệm và phải có kế hoạch sửa chữa.
Trong quan hệ với đồng chí đồng nghiệp, đảng viên trong chi bộ có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu.
4- Về quan hệ với nhân dân:
Luôn nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết đáp ứng những yêu cầu chính đáng của nhân dân; gần gũi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền.
Luôn thể hiện tinh thần gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu
 
Gửi ý kiến