Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Báo cáo tuần sinh hoạt đầu năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thanh
Ngày gửi: 14h:54' 06-12-2012
Dung lượng: 23.5 KB
Số lượt tải: 76
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT VĨNH LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH VĨNH HƯNG A Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 04/BC-TH Vĩnh Hưng A, ngày 04 tháng 9 năm 2012

BÁO CÁO
Về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học

Căn cứ Hướng dẫn số 996/SGD&ĐT- GDTrH ngày 14/8/2012 của Giám đốc Sở GD&ĐT Bạc Liêu về việc Hướng dẫn tổ chức “Tuần Sinh hoạt tập thể” đầu năm học.
Căn cứ Công văn số 647/PGD&ĐT ngày 16/8/2012 của Phòng GD&ĐT Vĩnh Lợi về việc thực hiện Công văn số 996/SGDĐT-GDTrH.
Trường TH Vĩnh Hưng A, báo cáo kết quả việc thực hiện tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học cụ thể như sau:
1.Công tác tuyên truyền:
Nhà trường tổ chức tuyên truyền Hướng dẫn số 996/SGD&ĐT- GDTrH ngày 14/8/2012 của Giám đốc Sở GD&ĐT Bạc Liêu về việc Hướng dẫn tổ chức “Tuần Sinh hoạt tập thể” đầu năm học đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.
2.Thời gian tổ chức:
Nhân buối thứ hai ngày 27/8/2012 nhân buổi sinh hoạt dưới cờ nhà trường tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt tập thể” đầu năm học.
Có 15 cán bộ công chức và hơn 200 học sinh dự.
3. Nội dung triển khai:
Nhà trường lựa chọn các nội dung phù hợp để tổ chức tuần lễ sinh hoạt đầu năm học như tổ chức cho học sinh tìm hiểu về truyền thống của nhà trường; Hướng dẫn cho học sinh biết sử dụng các công trình phụ phục vụ cho các hoạt động của nhà trường như nhà vệ sinh, phòng thư viện, biết sử dụng và bảo quản tốt hệ thống nươc và điện của trường, có ý thức giữ vệ sinh trong phòng học và ngoài khuôn viên trường, biết các mối quan hệ trong nhà trường, biết chào hỏi khi gặp người lớn tuổi, khi đi ra đường biết đi bên phải…..
4. Kết quả đạt được:
Nhà trường chỉ đạo giáo viên tổng phụ trách theo dõi kết quả thực hiện của học sinh, qua theo dõi từ ngày 27/8/2012 đến 31/8/2012 nhìn cung các em thực hiện tương đối tốt. Nhà trường tiếp tục chỉ đạo, uốn nắn những học sinh có biểu hiện sai lệch để thực hiện tốt trong năm học và những năm tiếp theo.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện tuần lễ sinh hoạt đầu năm của trường TH Vĩnh Hưng A.
HIỆU TRƯỞNG
 
Gửi ý kiến