Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kế hoạch tự học tự bồi dưỡng cá nhân

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Đại (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:07' 05-12-2012
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 292
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT PHÙ YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : THCS.HT

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học: 2012 – 2013

I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch
-Thực hiện kế hoạch số 31/ KH-PGDĐT Phù Yên ngày 28 tháng 6 năm 2012 về việc bồi dưỡng cán bộ quản lí và giáo viên hè năm 2012 và năm học 2012- 2013.Thực hiện theo công văn số 123 /PGDDT-THCS về việc hướng dẫn cấp học THCS xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo viên hè 2012 và BDTX năm học 2012-2013
-Căn cứ vào mục đích tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân.
-Căn cứ tình hình cụ thể nhiệm vụ năm học 2012 -2013.Trường THCS Huy Tường xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2012 -2013 như sau:

II. Mục tiêu bồi dưỡng.
-Nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục THCS góp phần phát triển sự nghiệp GD&ĐT huyện Phù Yên.
-Giúp cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên trong trường thông qua quá trình tự học, tự bồi dưỡng từng bước nâng cao chất lượng dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát huy tính chủ động tích cực của học sinh.
-Tiếp tục bồi dưỡng phương pháp dạy của thầy, phương pháp học của trò, tạo nền tảng để có sự tiến bộ đích thực về chất lượng dạy - học của nhà trường. Sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học hiện có, tích cực sưu tầm, mua sắm, tự làm các phương tiện thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập được tốt hơn. Thường xuyên sử dụng nhóm phương pháp dạy học tích cực đi sâu vào bồi dưỡng phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy nhằm phát huy khả năng tư duy cho học sinh học sinh.
-Có ý thức thu thập và lưu giữ những thông tin minh chứng để phục vụ cho công tác đánh giá chuẩn GV, chuẩn hiệu trưởng hàng năm đồng thời có kế hoạch cải tiến để đáp ứng chuẩn GV.
-Nâng cao chất lượng soạn giảng nhằm phát huy tính tích cực của học sinh, lồng ghép các nội dung tích hợp dân số, môi trường, pháp luật thuế, an toàn giao thông ... vào từng bộ môn cụ thể.
-Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng ma trận đề kiểm tra theo chuẩn, phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh.
III. Hình thức bồi dưỡng
- Hình thức học tập BDTX chủ yếu là lấy việc tự học của người học là chính, qua đó giúp giáo viên chủ động học tập đưa vào tài liệu hướng dẫn .
- Chương trình, BDTX cụ thể năm học 2012 -2013 được tiến hành theo hình thức :
+ Bồi dưỡng qua các lớp đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ.
+ Bồi dưỡng thông qua các lớp tập huấn tại tỉnh, huyện, trường .
+ Bồi dưỡng thông qua tự học của người học, tự bồi dưỡng của CBQL, giáo viên.
+ Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt của tổ, nhóm chuyên môn.
+ Sử dụng các hình thức hỗ trợ : xem hướng dẫn, nghe đài, báo, tivi ….
+ Tổ chức tập huấn cho toàn bộ Gv theo kế hoạch và hướng dẫn của Sở, Phòng GD &ĐT.
+ Bồi dưỡng thông qua đợt dự giờ thi đua, thi làm đồ dùng dạy học, các tiết kiểm tra.
IV. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên
1.Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.
2.Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.
3. Bồi dưỡng kĩ năng làm đồ dùng và sử dụng đồ dùng dạy học.
4 .Bồi dưỡng đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng.
V. Kế hoạch cụ thể

Thời gian
Nội dung công việc
Ghi chú

 Thi đua đợt 1
Từ: 20/8 -> 20/11
-Đổi mới phương pháp dạy học trong bộ môn: xây dựng một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực trong từng tiết dạy.
- Thường xuyên vận dụng phương pháp bản đồ tư duy trong các tiết dạy ( Lưu ý thể hiện cả trong giáo án )
-Tăng cường nghiên cứu tài liệu đổi mới kiểm tra đánh giá, thực hành ra đề kiểm tra bám sát chuẩn KTKN .
-Thực hành dạy có sử dụng PP bản đồ tư duy .


 Thi đua đợt 2
Từ: 21/11 -> hết kì I
-Thiết kế - trình chiếu powerpoint…; Khai thác thông tin trên mạng Internet.
-Bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin
 
Gửi ý kiến