Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tài liêu lớp Đảng viên mới

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Đắc
Ngày gửi: 19h:02' 05-12-2012
Dung lượng: 37.5 KB
Số lượt tải: 1729
Số lượt thích: 1 người (Lường văn Quyển, Đỗ văn tốt)
CÂU HỎI:
Đồng chí cần làm gì để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
BÀI LÀM:
Nắm vững những quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về Đảng và xây dựng Đảng, chọn lọc những kinh nghiệm thành công trong quá trình xây dựng đội ngũ đảng viên của các đảng cộng sản cầm quyền trên thế giới và căn cứ vào thực tiễn cách mạng nước ta suốt gần 80 năm qua, Đảng ta đã khẳng định: Phải không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng ngày càng vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng. Là một người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, vinh dự được đứng trong hàng ngũ những người ưu tú nhất trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong sự nghiệp đấu tranh vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, thì người đảng viên cần phải không ngừng rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu cao quý: đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta, đảng viên là những người thừa nhận Cương lĩnh chính trị của Đảng, tự nguyện suốt đời phấn đấu vì mục đích, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa; đó là những người gắn bó chặt chẽ với Đảng bằng việc tự nguyện tham gia vào một tổ chức cơ sở của Đảng, chịu sự quản lý của tổ chức đó; là những người kiên quyết, gương mẫu trong hành động cách mạng; đi đầu, tập hợp và lôi cuốn quần chúng đấu tranh cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc.
Khái niệm “đảng viên” bao hàm hai mặt: cá nhân một con người mang danh hiệu đảng viên và một thành viên của Đảng (của một tổ chức đảng cụ thể và của toàn Đảng nói chung). Người đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý này của mình khi làm tròn bổn phận trên cả hai tư cách đó, tức là nhờ vào cả sự phấn đấu của bản thân lẫn sự giúp đỡ, tạo điều kiện của tổ chức đảng.
Cần phải nhận thức rằng, được kết nạp vào Đảng rồi trở thành đảng viên chính thức là khởi đầu một quá trình phấn đấu, rèn luyện để giữ vững và nêu cao vai trò người đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” là ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức... làm mực thước cho người ta bắt chước”. Đó là trước quần chúng quảng đại. Đối với Đảng, “chúng ta vào Đảng là để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm tròn nhiệm vụ của những đảng viên”.
Là tổ chức mang tính kỷ luật cao, một mặt - Đảng ta có trách nhiệm đối với mỗi đảng viên, nhưng mặt khác - nếu từng đảng viên không tự giác phấn đấu thì sẽ bị thoái hóa, biến chất dần, đến mức trầm trọng thì tập thể cũng sẽ không thể cứu vãn nổi.
Chính vì vậy, phương châm, yêu cầu của sự phấn đấu là giữ vững, tự khẳng định tư cách người cộng sản của mình và không ngừng vượt lên chính mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Tất cả đảng viên, cán bộ và chi bộ cần phải thường xuyên ôn lại, tự liên hệ và giữ cho đúng những tiêu chuẩn của người đảng viên”, coi đó là cách tốt nhất để xứng đáng với danh hiệu người cộng sản. Vì tiêu chuẩn đảng viên không ngừng nâng cao, cho nên “giữ cho đúng”, thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng là nhiệm vụ bắt buộc, cũng là chuẩn mực để từng Đảng viên phấn đấu.
Mặt khác, người đảng viên phải có ý chí phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, không nể nang, né tránh; kiên quyết đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, suy thoái ở ngay trong bản thân mỗi đảng viên, trong từng tổ chức đảng, cơ quan nơi mình sinh hoạt, công tác, ở trong Đảng và trong xã hội; dũng cảm đấu tranh chống các tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch.
Tiêu chuẩn đảng viên chính là những chuẩn mực quy định chất lượng của người đảng viên, là tiêu chí phân rõ giữa đảng viên với quần chúng; là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên; là căn cứ để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa X) quy định: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của
 
Gửi ý kiến