Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Quy chế bồi dưỡng thường xuyên

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Đại (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:19' 02-12-2012
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 82
Số lượt thích: 0 người
Edit your company slogan


Đà Lạt, tháng 10/2012
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI QUY CHẾ
CHƯƠNG TRÌNH BDTX GIÁO VIÊN MẦM NON,
PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON,
PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Để triển khai thực hiện Quy chế bồi dưỡng thường xuyên hiệu quả và có nền nếp, Chúng ta cần thực hiện các yêu cầu sau:
1. Về nội dung bồi dưỡng
- Chú ý mỗi giáo viên TH, THCS, THPT, GDTX phải đảm bảo thời lượng BDTX là 120 tiết/năm học. Đây là quy định bắt buộc, nếu không đủ thời lượng này thì GV chưa được công nhận hoàn thành chương trình BDTX năm học. Thời lượng đó được xác định cho mỗi nội dung bồi dưỡng như sau:
Nội dung 1: Là nội dung đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo từng cấp học: TH, THCS, THPT, GDTX, thời lượng khoảng 30 tiết.
Nội dung 2: Là nội dung đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học và nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện, thời lượng khoảng 30 tiết
Nội dung 3: Nội dung đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của GV, thời lượng khoảng 60 tiết.
* Thời lượng của mỗi nội dung có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ từng năm học. Mô tả thời lượng các modul.
HƯỚNG DẪN (tiếp theo)
2. Hình thức BDTX: Được quy định ở Điều 5, bao gồm 3 hình thức BDTX (tự học, tập trung, học tập từ xa). Tuy nhiên, để thực hiện tốt, có kết quả, các hình thức BDTX cần được nhấn mạnh ở các cụm từ như sau:
Tự giác và nghiêm túc - Khoa học và phù hợp - Linh hoạt, thiết thực và hiệu quả
3.Tài liệu BDTX: Được quy định tại Điều 6. Để bảo đảm tài liệu cho nội dung bồi dưỡng 2 cho GV ở mỗi cấp học, các sở giáo dục và đào tạo cần chú ý các khâu: Lựa chọn nội dung, người viết, thẩm định, tiến độ biên soạn, hướng dẫn sử dụng...Tài liệu BDTX (cả 3 ND) sẽ được cung cấp đủ, kịp thời cho giáo viên theo hình thức tủ sách dùng chung của nhà trường hoặc cấp phát cho từng giáo viên.
Kế hoạch BDTX: Đây là khâu quan trọng nhất đối với mỗi GV, trường học, phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo. Kế hoạch được xây dựng cho từng năm học.
Sở, phòng sẽ phải hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch của GV, trường học. Quy định cụ thể thời gian xây dựng kế hoạch và báo cáo kế hoạch. Trong KH của GV, cần phải có mục đăng ký các mô đun bồi dưỡng tự chọn trong năm; KH của trường, phòng, sở phải có tổng hợp đăng ký các mô đun bồi dưỡng tự chọn của GV.
Trường, phòng phải thực hiện việc báo cáo kế hoạch BDTX về Sở đúng quy định để Sở báo cáo về Bộ trong tháng 6 hằng năm. Tiến độ kế hoạch
5. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên
Thực hiện theo Điều 9, tuy nhiên cần chú ý:
- Năng lực, trình độ đào tạo, nghiệp vụ sư phạm, cơ cấu theo môn học, cấp học, độ tuổi, sức khỏe, số lượng...
- Sau khi lựa chọn được báo cáo viên, sở giáo dục và đào tạo ra quyết định phê duyệt.
- Báo cáo viên cần được tập huấn phương pháp tập huấn cho GV ở địa phương theo đúng đặc thù của từng cấp học.
- Báo cáo viên cần được tham gia vào kiểm tra, đánh giá việc thực hiện BDTX và đánh giá kết quả BDTX của GV.
- Báo cáo viên cần được cung cấp và cập nhật những thay đổi, những vấn đề mới về thực hiện nhiệm vụ năm học, nhiệm vụ chuyên môn hay tổ chức giáo dục của trường học.
- Báo cáo viên cần giữ ổn định lâu dài. Tuy nhiên, cần bổ sung thay thế những báo cáo viên không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
- Được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ báo cáo viên, đồng thời được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. Được động viên, khen thưởng kịp thời.
6. Triển khai kế hoạch BDTX
Thực hiện theo Điều 11. Yêu cầu của việc triển khai là tránh hình thức, chung chung. Đối với các trường, hiệu trưởng phải giám sát, đôn đốc, nhắc nhở quá trình thực hiện kế hoạch của từng GV; đồng thời đảm bảo các điều kiện trong khả năng của nhà trường để giáo viên thực hiện kế hoạch BDTX. Phòng, Sở giám sát các cơ sở trực thuộc.
7. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX
Thực hiện theo Điều 12, 13, 14, 15. Lưu ý việc đánh giá và công nhận kết quả BDTX phải bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng và công khai, có tác dụng động viên, khuyến khích giáo viên tích cực, tự học, tự bồi dưỡng.
8. Tổ chức thực hiện
- Tổ chức hội nghị triển khai Quy chế: Sở triển khai tới Phòng GD&ĐT, trường THPT, TTGDTX, trường sư phạm tỉnh; Phòng GD&ĐT triển khai tới trường MN, TH, THCS; Trường triển khai tới GV.
Các đồng chí dự hội nghị hôm nay có trách nhiệm xây dựng và báo cáo về Sở kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai quy chế và xây dựng kế hoạch thực hiện BDTX năm học này.
- Chỉ đạo, quản lý chặt chẽ công tác BDTX của từng trường, từng giáo viên. Tiến hành thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác BDTX và cấp chứng chỉ.

- Sở GD&ĐT có nhiệm vụ lựa chọn các cơ sở giáo dục (TTGDTX, trường sư phạm...) để thực hiện nhiệm vụ BDTX theo hình thức bồi dưỡng tập trung.
- Phòng KHTC tham mưu với UBND tỉnh bố trí kinh phí BDTX giáo viên hàng năm.
- Phòng TCCB và các phòng chuyên môn kết thúc năm học thì tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết công tác BDTX của năm và triển khai kế hoạch BDTX của năm học tiếp theo.

9. KHUNG THỜI GIAN THỰC HIỆN
TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
TIỂU HỌC, THCS, THPT VÀ GDTX: GỒM 120 TIẾT CHIA THEO 3 NỘI DUNG
Lưu ý: Thời lượng cho mỗi nội dung có thể thay đổi theo nhiệm vụ chuyên môn hằng năm và thực tiễn địa phương
MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁC CẤP HỌC NỘI DUNG BỒI DƯỠNG TỰ CHỌN
Modul: TH 45 (13,23,9), THCS: 41(17,16,8), THPT: 41(17,16,8), GDTX:36 (27,7,2)
Xin trân trọng cảm ơn!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓