Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BẢN KIỂM ĐIỂM NQ4 CỦA DUYỆT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thu Duyệt
Ngày gửi: 21h:24' 01-12-2012
Dung lượng: 65.5 KB
Số lượt tải: 104
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ TP BIÊN HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THPT NAM HÀ
Biên Hòa, ngày 21 tháng11 năm 2012

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Về tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
(Khóa XI) về “ một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Tôi tên: Nguyễn Thu Duyệt
Chức vụ:
+ Đảng: Đảng viên
+ Chính quyền: không
Hiện đang công tác tại trường THPT Nam Hà.
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 1/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 11/7/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên các cấp theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XI), thực hiện kế hoạch số 03/ KH/ CB ngày 12 /09 /2012 của Ban chi ủy trường THPT Nam Hà.
Căn cứ Quy chế làm việc của Ban chi ủy trường THPT Nam Hà và ý kiến đóng góp của các tập thể và cá nhân, tôi xin kiểm điểm như sau:

I. Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm của cá nhân về tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái:
1. Ưu điểm:
Có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước; bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Có lối sống trung thực, giản dị, vì lợi ích chung của tập thể; tích cực xây dựng khối tập thể đoàn kết, nêu cao tinh thần đấu tranh và thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí trong nhà trường.
Thực hiện tốt quy định những điều đảng viên không được làm.
Luôn thực hiện lời nói đi đôi với việc làm; không quan liêu, luôn gần gũi hoà đồng với mọi người trong đơn vị và trong cuộc sống ngoài xã hội.
Luôn kịp thời và nhắc nhở quần chúng trong việc thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, của nhà trường.
2. Hạn chế, khuyết điểm:
* Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm:
- Về nguyên nhân khách quan:
- Về nguyên nhân chủ quan:
+ Chưa mạnh dạn trong công tác tự phê và phê.
+ Chưa có nhiều thời gian quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cá biệt ở lớp chủ nhiệm để giúp đỡ các em học tập tốt hơn.
Biện pháp khắc phục:
+ Mạnh dạn trong công tác tự phê và phê.
+ Cần học hỏi bạn bè đồng nghiệp về phương pháp giáo dục học sinh yếu, kém.
II. Về công tác tổ chức, cán bộ:
1. Ưu điểm:
Không bao che đối với sai phạm của cán bộ, đảng viên; không có những biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ, bè phái, chia rẽ, cục bộ địa phương; Không trù dập ai, không dựa vào thân quen để xây dựng vây cánh, tạo ê kíp, bè phái trong công việc.
Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, minh bạch tài sản và thu nhập của cá nhân và gia đình.
Luôn phát ngôn đúng quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nói đúng sự thật, không vu khống, nói sai để làm mất uy tín cán bộ, đảng viên.
2. Hạn chế, khuyết điểm:
* Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm:
- Về nguyên nhân khách quan: không.
- Về nguyên nhân chủ quan: không.
III. Về thục hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:
Ưu điểm:
Bản thân tôi luôn nhiệt tình trong công tác cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác được giao. Ra vào lớp đúng qui định, không bỏ tiết.
Trong công việc luôn thực hiện tốt nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; Trong công việc thực hiện nghiêm túc và có tinh thần, trách nhiệm cao; luôn cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Cố gắng trong việc xây dựng khối tập thể đoàn kết; hoàn thành công
 
Gửi ý kiến