Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ban kiem diem dang vien theo nghi quyet TƯ4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Than The Anh
Ngày gửi: 23h:03' 28-11-2012
Dung lượng: 61.0 KB
Số lượt tải: 130
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ SƠN HẢI
CHI BỘ THCS Sơn Hải
*
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Sơn Hải, ngày 06 tháng 11 năm 2012


BẢN KIỂM ĐIỂM
Tự phê bình và phê bình của cá nhân
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Họ và tên: Thân Thế Anh
Sinh ngày: 26/06/1981
Quê quán: Thị trấn Chũ – Lục Ngạn – Bắc Giang
Chỗ ở hiện nay: Khu Dốc Đồn - Thị trấn Chũ – Lục Ngạn – Bắc Giang
Vào đảng ngày: 2/9/2006
Chức vụ hiện nay: Phó bí thư chi bộ trường THCS Sơn Hải
Là đảng viên sinh hoạt tại chi bộ trường THCS Sơn Hải ,thuộc Đảng bộ xã Sơn Hải
Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 25/4/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết và các văn bản Hướng dẫn của cấp trên; ý kiến góp ý kiểm điểm của các tập thể, cá nhân. Tôi kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết như sau:
I- Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm.
- Về ưu điểm:
- Về tư tưởng chính trị: Bản thân có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không dao động, không mơ hồ, không thiếu niềm tin, không sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng thì phải bảo vệ, thấy sai thì phải đấu tranh, không phụ họa theo nhận thức sai trái, quan điểm vững vàng, có ý thức hết lòng vì nước vì dân, làm tròn bổn phận, chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; kiên quyết đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nói và làm theo Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và Nghị quyết của Đảng.
Với vai trò là phó bí thư chi bộ và trách nhiệm được giao bản thân luôn thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ học tập lý luận chính trị và quán triệt sâu sắc những Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của đảng và của chi bộ ,thực hiện nghiêm túc quy định về những điều đảng viên không được làm.
- Về đạo đức lối sống: Bản thân không sa vào chủ nghĩa cá nhân, sống có ích cho xã hội, không cơ hội vụ lợi, không tham nhũng, lãng phí, không bè phái cục bộ, đoàn kết nội bộ, không quan liêu vô cảm trước khó khăn, không xa hoa lãng phí, truỵ lạc, không tham gia các tệ nạn xã hội.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về những điều đảng viên không được làm theo quy định số 47
2- Hạn chế, khuyết điểm:
Còn hạn chế đóng góp ý kiến, còn ít ý kiến tham gia đóng góp lớn về chủ trương phát triển địa phương.
II- Về công tác tổ chức cán bộ:
Là một đảng viên trong chi bộ, tôi luôn cố gắng học tập kinh nghiệm từ các cấp lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp trong cơ quan và đúc rút các kinh nghiệm từ thực tiễn công tác của bản thân để có những ý kiến đề xuất đúng đắn và kịp thời cho ban giám hiệu về hoạt động xây dựng đội ngũ, công tác phát triển đảng viên mới, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.
Thực hiện đúng, nghiêm túc chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp uỷ, cơ quan, đơn vị, tham gia ý kiến vào ban hành các Nghị quyết của cấp uỷ các cấp về công tác cán bộ, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
Luôn tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động xã hội ở địa phương, đơn vị nơi công tác, và nơi tôi sinh sống.
Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái trong công tác cán bộ; xác định trách nhiệm của cá nhân và giải pháp khắc phục.
III- Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
1- Ưu điểm.
Bản thân tôi luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong lĩnh vực được phân công phụ trách; xác định được nhiệm vụ, phát huy tinh thần tập trung dân chủ. Đồng thời thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt
 
Gửi ý kiến