Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản tự kiểm điểm theo Nghị quyết trung ương 4 khoá XI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Tĩnh
Ngày gửi: 14h:37' 28-11-2012
Dung lượng: 56.5 KB
Số lượt tải: 10740
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
………….., ngày tháng 11 năm 2012

BẢN KIỂM ĐIỂM
TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH
Theo Nghị quyết trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng

Họ và tên:
Sinh ngày:
Ngày vào Đảng: 07/09/2006
Sinh hoạt tại tại chi bộ:
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( Khóa XI) về “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; các kế hoạch hướng dẫn số 26- HD/ĐUK ngày 05/7/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về việc “ Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay ”.

Tôi xin tự kiểm điểm như sau:
Thời gian liên hệ kiểm điểm từ 1/1997 tới tháng 10/2012.

Phần thứ nhất
KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH
THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4

Từ 01/1997 đến tháng ….. công tác tại …………;
Từ tháng ……… đến ………. công tác tại ………;
Từ tháng ……… đến ………. công tác tại ………;
…… cho tới nay tôi tự thấy rằng:
1/ Về trách nhiệm ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên, trước hết là cán bộ quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng:
* Ưu điểm:
a/ Về tư tưởng chính trị:
Trong thời gian 15 năm qua, với nhiệm vụ được phân công, tôi đã luôn luôn thực hiện tốt công tác của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của phòng giao cho. Luôn tích cực xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao trong cơ quan, trong Chi bộ. Lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hàng năm đều đạt CSTĐ cơ sở, Đảng viên đủ tư cách hoàn thành suất xắc nhệm vụ.
Bản thân luôn chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các cấp uỷ Đảng cơ quan công tác, chính quyền địa phương nơi cư trú.
Tích cực đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ gìn đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan và với nhân dân nơi cư trú.
Không ngừng học tập để nâng cao trình độ nghiệp vụ của mình phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cải cách hiện đại hóa ngành xxx. Tham gia học tập đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước để nắm bắt kịp thời các chính sách mới, Nghị quyết của Đảng đề tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình và nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của nhà nước.
b/ Về phẩm chất đạo đức, lối sống :
Bản thân luôn chấp hành nghiêm túc ý thức tổ chức kỷ luật; việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị; việc thực hiện nghĩa vụ và những điều không được làm theo quy định của Pháp lệnh CBCC; những điều Đảng viên không được làm theo quy định của điều lệ Đảng; những điều cần “xây” và những điều cần "chống"; theo qui định xây dựng đạo đức cán bộ công chức ngành xxx.
Luôn trung thực, thẳng thắn trong công việc, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Thực hành tiết kiệm theo tư tưởng Hồ Chí Minh sống giản dị, không xa hoa lãng phí, kiên quyết Đấu tranh với những hành vi tham nhũng, cửa quyền, hách dịch.
Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bản thân không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất tư cách làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao. Sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Luôn có ý thức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng trong cơ quan. Sống chân thành hòa nhã, thân ái với đồng nghiệp và với nhân dân nơi cư trú, hết lòng vì nhân dân phục vụ.
Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân ....... nhiệt tình, hoà nhã. Luôn giữ gìn đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình theo tiêu chuẩn gia đình văn hoá mới hàng năm gia đình đều đạt gia đình văn hoá.
Luôn có ý thức tự nghiên cứu, học tập trên mọi lĩnh vực nhằm nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp
No_avatar

Không biết ngượng

 
Gửi ý kiến