Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản tự nhận xét, đánh giá...

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Vân Anh
Ngày gửi: 20h:04' 25-11-2012
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 64
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TP SƠN LA
Trường THCS Chiềng Cọ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Chiềng Cọ, ngày 21 tháng 11 năm 2012

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Năm 2012

Họ và tên: Hoàng Thị Vân Anh
Đơn vị công tác: Trường THCS Chiềng Cọ, TP Sơn La
Chức vụ: Tổ phó tổ Văn- Sử - GDCD, giáo viên dạy Môn ngữ văn
I.NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ
1. Mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học 2011 – 2012.
- Cố đây fđủ hồ sơ theo quy định.
- Luôn nhiệt tình trong công tác giảng dạy cũng như trong mội công tác kiêm nghiệm.
Luôn luôn đoàn kết, giúp đỡ đồng nghieepjphats huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dan chủ trong mọi công việc được giao.
Tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào và cuộc vận động do nghành và các cấp phát động như cuộc vận động “ Hai không của nghành”, phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và tự sáng tạo”.
2. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống
- Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Luôn thực hiện phương châm “ Sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật”.
- Có nhận thức và vận dụng đúng đắn chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực nhiệm vụ được phân công, luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao.
- Có tinh thần đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, điều lệ, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Luuo luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, thường xuyên dự giờ, kiểm tra hồ sơ các thành viên trong tổ, dự giờ học hỏi phương pháp và kinh nghiệm các Đ/C giáo viên trong tổ và xin dự giờ học hỏi thêm tại trường THCS Nguyễn Trãi để rút kinh nghiệm đưa chất lượng chuyên môn của bản thân cũng như của các thành viên trong tổ ngày một đi lên.
- Luôn là tấm gương sáng cho đồng nghiệp và học sinh noi theo.
- Thực hiện tốt những việc cán bộ, công chức không được làm theo quy đinh trong pháp lệnh của cán bộ công chức.
- Có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác.
- Chấp hành tốt các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống lãng phí, tham nhũng và tiêu cực.
- Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết với đồng nghiệp và địa phương nơi cư trú.
3. Đánh giá chung
* Ưu điểm:
- Phục tùng mọi sự phân công, điều động của nghành và nhà trường.
- Luôn nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật cao.
- Thực hiện tốt và nghiêm túc mọi nội quy, quy định, quy chế làm việc của đơn vị, tổ chức đoàn thể.
- Đảm bảo ngày giờ công, đi báo công về báo việc.
- Tham gia đầy đủ, nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm cao các mặt hoạt động do nghành, nhà trường tổ chức.
* Nhược điểm, hạn chế:
- Đôi khi còn cả nể trong công tác phê và tự phê bình.
* Khen thưởng, kỷ luật:
- Khen thương: Trong năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến
- Kỷ luật: Không
II. TỰ PHÂN LOẠI THEO MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ:
Cá nhân tự phân loại: hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.
Chiều hướng và triển vọng phát triển: Tốt hơn.

 Người tự nhận xét, đánh giá
Hoàng Thị Vân Anh 
Gửi ý kiến