Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

SẮP XẾP THEO QUY TẮC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Hồng Xuyến (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:57' 25-11-2012
Dung lượng: 56.5 KB
Số lượt tải: 4505
Số lượt thích: 0 người
GIÁO ÁN
HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN

Đề tài: Dạy trẻ sắp xếp 2 - 3 đối tượng theo quy tắc.
Chủ đề: Nước và các hiện tượng thiên nhiên
Đối tượng: Mẫu giáo Nhỡ
Giáo viên: Chử Thị Bích Thể

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết sắp xếp 2 đối tượng theo quy tắc 2 - 1 và 3 đối tượng theo quy tắc
1 - 1 - 1.
2. Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ năng xếp các đối tượng theo quy tắc 2 - 1 và 1 - 1 - 1.
- Có kỹ năng chơi các trò chơi “Tìm đồ dùng còn thiếu”, “Thi xem tổ nào nhanh”
- Phát triển khả năng chú ý ghi nhớ.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng của cô:
- Giáo án điện tử, bảng, các tranh lô tô trang phục mùa hè.
- 3 bảng chơi nhóm.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ 1 bộ lô tô: 3 quần 6 áo và 3 mũ.
III.CÁCH TIẾN HÀNH:

Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ

1. Ổn định tổ chức, giới thiệu bài.
- Cô cho trẻ đọc bài vè “Mùa hè”
+ Hỏi trẻ bài vè nói đến mùa gì?
Nhắc đến những trang phục gì hay mặc vào mùa hè?
- Cô khái quát lại.
2. Dạy nội dung chính:
*Phần 1: Ôn cách xác định quy tắc sắp xếp.
- Cô cho trẻ xem bộ sưu tập thời trang mùa hè của lớp B3.
- Cô cho trẻ quan sát ô đồ dùng xếp theo quy tắc 1 - 1,
1 - 2.
+ Ô 1: 1 cặp tóc - 1 kính.
+ Ô 2: 1 ô - 2 mũ.
* Quy tắc sắp xếp 1 - 1.
- Cho trẻ nhận xét:
+ Trong ô có những đồ dùng gì?
+ Cái nào xếp trước cái nào xếp sau?
+ Mấy cặp tóc, rồi lại đến mấy kính?
(Cho trẻ cùng đọc trên dãy)
- KL: Trong ô thứ nhất có cặp tóc và kính cứ 1 cặp tóc đến 1 kính 1 cặp tóc đến 1 kính. Đây là cách sắp xếp theo quy tắc 1-1.
* Quy tắc sắp xếp 1 - 2.
- Giới thiệu tương tự 1 ô - 2 mũ.
- KL: Ô thứ 2 có ô và mũ. Cứ 1 ô đến 2 mũ, 1 ô đến 2 mũ. Đây là sắp xếp theo quy tắc 1 - 2.
* Phần 2: Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc.
* Hoạt động 1: Dạy trẻ sắp xếp theo mẫu (Quy tắc 2-1)
Cô xếp mẫu:
- Cô cho trẻ lấy rổ về chỗ ngồi.
- Cô xếp 1 chu kỳ theo quy tắc: 2 áo - 1 quần.
- Cô nói cô vừa xếp 1 chu kỳ.
+ Trong một chu kỳ cô xếp những gì?
+ Có mấy áo, mấy quần?
+ Cái nào xếp trước, cái nào xếp sau?
- Cho trẻ đoán chu kỳ tiếp theo và cô xếp tiếp.
- Cô cho trẻ đọc theo cách sắp xếp đến hết dãy.
Cô nêu quy tắc: Trong mỗi chu kỳ có 2 áo - 1 quần, cứ 2 cái áo đến 1 cái quần, 2 cái áo đến 1 cái quần … Như vậy quần và áo được xếp theo quy tắc 2 - 1.
- Cô hỏi lại trẻ: Quần và áo được sắp xếp theo quy tắc nào?
* Trẻ xếp cùng cô:
- Cho trẻ lấy đồ dùng, cô yêu cầu trẻ kiểm tra đồ dùng có trong rổ và cùng xếp theo mẫu của cô.
- Cô xếp trên màn hình cùng với trẻ, vừa xếp vừa gợi ý.
+ Cái gì xếp đầu tiên? Xếp mấy cái áo?
Trẻ xếp xong cô hỏi.
+ Cô và các con vừa xếp những gì?
+ Cái gì xếp trước, cái gì xếp sau?
+ Cứ mấy cái áo lại đến mấy cái quần?
+ Áo và quần được sắp xếp theo quy tắc nào?
- Cô trẻ đọc theo dãy của mình.
- Cho tổ, nhóm, lớp đọc theo dãy của cô.
Cô chính xác hóa kết quả: Cô và các con vừa xếp áo và quần. Cứ 2 cái áo đến 1 cái quần, 2 cái áo đến 1 cái quần… Đó là xếp theo quy tắc 2 - 1.
- Cho trẻ cất đồ dùng.
* Hoạt động 2: Dạy trẻ xếp 3 loại đối tượng theo thứ tự (Quy tắc 1 - 1 - 1)
*Cô xếp mẫu.
- Cô xếp cho trẻ xem 1 chu kỳ mẫu
 
Gửi ý kiến