Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

sàng kiến kinh nghiệm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thu Hường
Ngày gửi: 21h:16' 24-11-2012
Dung lượng: 194.0 KB
Số lượt tải: 781
Số lượt thích: 0 người

phòng giáo dục và đào tạo huyện văn yên
trường mầm non hoa hồng
(((


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Đề tài:
Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ trông qua những câu chuyện cổ tích Việt Nam

Họ và tên: Phạm Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Tổ: Mẫu giáo
Trường MN Hoa HồngTRANG MỤC LỤC
I/ Phần thứ nhất :Đặt vấn ĐỀ..................................................................3
1-do chọn đề tài………………………………………………………..3
2-Thời gian triển khai và hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm…………… 4
II/. PHẦN THỨ HAI:GIẢI QUYẾTVẤN ĐỀ…………………………………..4
1.Cơ sở lí luận của vấn đề..………………………………………………...........5
a. Khái niệm giáo dục lễ giáo…………………………………..................5
b. Ý nghĩa của giáo dục lễ giáo...................................................................5
c.Nội dung giáo dục lễ giáo………………………………………….........6
d. Đặc trưng của truyện cổ tích Việt Nam............………………………...6
e. Ý nghĩa giáo dục của truyện cổ tích Việt Nam.......................................8
f. Niềm ham thích truyện cổ tích Việt Nam của trẻ mẫu giáo....................9 2.Thực trạng của vấn đề..………………………………………………..............9
a. Địa bàn điều tra ………………………………………………………..9
b.Mục đích điều tra……………………………………………………...10
c.Phương pháp điều tra…………………………………………………..11
d.Thực trạng của việc giáo dục lễ giáo cho trë mẫu giáo 5 tuổi...............11
3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề............................................12
3.1-GIẢI PHÁP 1: Xây dự`ng nội dung giáo dục lễ giáo theo lứa tuổi và theo tháng. ............................................................................................................................13
3.2-GIẢI PHÁP 2: Lập kế hoạch cho chủ điểm........................................14
3.3-GIẢI PHÁP 3: Tổ chức tiết học nhẹ nhàng ,linh hoạt........................15
3.4-GIẢI PHÁP 4: Giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ, chu đáo đồ dùng dạy học.......................................................................................................................16
3.5-GIẢI PHÁP 5: Tổ chức giáo dục lễ giáo cho trẻ thông qua chuyện cổ tích Việt Nam mọi lúc ,mọi nơi và ôn luyện thông qua lễ hội.............................17
3.6-GIẢI PHÁP 6: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh..17
3.7-GIẢI PHÁP 7: Xây dựng góc lễ giáo.................................................18
4.Hiệu quả của SKKN……………………………………….............................19
III/. PHẦN THỨ BA:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………..................21
IV/. TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………....................22


I. PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ
1-Lý do chọn đề tài
Giáo dục mẫu giáo có tầm quan trọng đặc biệt tới sự phát triển toàn diện nhân cách của mỗi con người, bởi đây là giai đoạn đặt nền móng đầu tiên, quan trọng - là thời kỳ lý tưởng của giáo dục lễ giáo cho trẻ. Trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo thì việc tiếp nhận vốn tri thức, những phẩm chất nhân cách con người cũng như văn hoá, nghệ thuật thẩm mỹ thông qua sự vật, hiện tượng xung quanh gần gũi với trẻ. Cũng vì thế, khi chúng ta lo lắng nhiều tới việc nâng cao trình độ văn hoá nghệ thuật của người lớn (người mẹ, người cô đó chính là nhằm tạo điều kiện tốt cho sự phát triển của thế hệ trẻ thông qua những người gần gũi nhất đối với trẻ thơ) và việc giáo dục trẻ đòi hỏi chúng ta phải uốn nắn từ đầu như nhân dân ta đã đúc kết thành những kinh nghiệm sâu sắc lưu truyền cho đời sau:
 Uốn cây từ thưở còn non
Dạy con từ thưở hãy còn thơ ngây.
“Bé không vin, cả gãy cành.”
Trẻ em hôm nay là những công dân của thế giới ngày mai. Vậy việc bảo vệ chăm sóc trẻ em là trách nhiệm của nhà nước, của tòan xã hội và của mỗi gia đình.Trẻ em là niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm tự hào của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước, chiến lược giáo dục
 
Gửi ý kiến