Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Nội dung tích hợp biển đảo vào các môn học ở tiểu học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Hồ Phúc Hùng
Ngày gửi: 11h:00' 22-11-2012
Dung lượng: 195.5 KB
Số lượt tải: 2843
Số lượt thích: 0 người
NỘI DUNG DẠY TÍCH HỢP
GDTNMT BIỂN VÀ HẢI ĐẢO QUA CÁC MÔN HỌC

MÔN ĐẠO ĐỨC:
LỚP 1:
- Giáo dục cho các em tự hào là người Việt Nam; yêu quý tổ quốc, yêu biển, hải đảo Việt Nam.
- Giáo dục cho các em lòng yêu quý, gần gũi với thiên nhiên biển, hải đảo, ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo qua các hành vi, thái độ ứng xử với môi trường và bảo vệ các loài cây và hoa.
Bài dạy
Nội dung tích hợp
Mức độ tích hợpĐịa Phương có biển
Địa phưng không có biển

Bài 6: Nghiêm trang khi chào cờ
- Tự hào là người Việt Nam;
- Yêu tổ quốc, biển, hải đảo Việt nam
Liên hệ
Liên hệ

Bài 14: Bảo vệ cây và hoa nôi công cộng
- Chăm sóc, bảo vệ cây và hoa ở các vùng biển, hải đảo quê hương
Bộ phận
Bộ phận


LỚP 2:
- Giáo dục cho các em biết biển, đảo Việt Nam có nhiều loài vật (trên cạn và dưới biển) có ích và quý hiếm trên thế giới.
- Bảo vệ các loài vật có ích, quý hiếm sống trên biển, hải đảo là giữ gìn, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển , đảo.

Bài dạy
Nội dung tích hợp
Mức độ tích hợpĐịa Phương có biển
Địa phưng không có biển

Bài 14: Bảo vệ loài vật có ích
- Bảo vệ các loài vật có ích, quý hiếm trên các vùng biển, đảo Việt Nam(Cáy Bà, Cô tô, Côn Đảo…) là giữ gìn bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo.
- Thực hiện bảo vệ các loài vật có ích, quý hiếm trên các vùng biển, đảo
Toàn phần
Liên hệ


LỚP 3
- Giáo dục cho các em ý thức và tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục tài nguyên môi trường biển đảo do nhà trường tổ chức.
- Giáo dục HS biết và hiểu nước và cây trồng đặc biệt quan trọng đối với các hải đảo, và vậy, tham gia bảo vệ, chăm sóc cây trồng là góp phần giữ gìn, bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Bài dạy
Nội dung tích hợp
Mức độ tích hợpĐịa Phương có biển
Địa phưng không có biển

Bài 6: Tích cực tham gia việc lớp, việc trường
Tham gia các hoạt động giáo dục tài nguyên, môi trường biển, đảo phù hợp với lứa tuổi ở lớp, ở trường.
Bộ phận
Liên hệ

Bài 13: Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước
- Nước ngọt là nguồn tài nguyên quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với cuộc sống và phát triển kinh tế vùng biển, đảo.
- Tuyên truyền mọi người giữ gìn, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước vùng biển, đảo.
Liên hệ
Liên hệ

Bài 14: Chăm sóc cây trồng vật nuôi
- Cây trồng, vật nuôi là nguồn sống quý giá của con người vùng biển, hải đảo.
- Giữ gìn, chăm sóc cây trồng, vật nuôi là góp phần giữ gìn, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển , đảo.
Liên hệ
Liên hệ


LỚP 4:
- Giáo dục HS biết yêu quê hương, vùng biển, hải đảo của đất nước, tham gia xây dựng vùng biển, hải đảo của quê hương, đất nước.
- Giáo dục HS có ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của biển đảo.
- Giáo dục học sinh biết bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể và vật thể của biển quê hương, tổ quốc Việt Nam.

Bài dạy
Nội dung tích hợp
Mức độ tích hợpĐịa Phương có biển
Địa phưng không có biển

Bài 3: Biết bày tỏ ý kiến
- Biết bày tỏ, chia sẻ với mọi người xung quanh về giữ gìn, bảo vệ tài nguyên, môi trường, biển đảo Việt Nam.
- Vận động mọi người biết quan tâm giữ gìn bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo Việt Nam.
Bộ phận
Liên hệ

Bài 11: Giữ gìn các công trình công cộng
- Biết: Chăm sóc, bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể và vật thể của biển đảo quê hương, tổ quốc Việt Nam là góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo.
- Thực hiện chăm sóc, bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể và vật thể của biển đảo quê hương phù hợp với lứa tuổi.
Bộ phận
Liên hệ

Bài 14: Bảo vệ môi trường
- Bảo vệ môi trường, sống thân thiện với môi trường biển, hải đảo.
- Đồng tình, ủng hộ những hành vi bảo
 
Gửi ý kiến