Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ban tu kiem diem theo Nghi quyet TW4 khoa XI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: lethuyduong83
Người gửi: Lê Thùy Dương
Ngày gửi: 10h:22' 22-11-2012
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 40
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ HUYỆN PHỔ YÊN
CHI BỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phổ Yên, ngày 19 tháng 9 năm 2012.


BẢN KIỂM ĐIỂM
Tự phê bình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Họ và tên: Trương Văn Dũng
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị công tác: Bảo hiểm xã hội huyện Phổ Yên
Nơi sinh hoạt đảng: Bảo hiểm xã hội huyện Phổ Yên
Qua học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), tôi kiểm điểm, tự phê bình với những ưu và khuyết điểm sau:
1. Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống
Tôi luôn có quan điểm chính trị vững vàng, kiên định với mục đích lý tưởng của Đảng. Bản thân chấp hành đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan đơn vị nơi công tác. Là người cán bộ viên chức, tôi thường xuyên vận động cán bộ viên chức, người lao động trong cơ quan cũng như người thân trong gia đình, bà con nơi cư trú thực hiện nói và làm theo theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.
Tôi luôn tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, các lớp tập huấn nghe thời sự do Đảng bộ huyện và đơn vị tổ chức, tự nghiên cứu học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công việc được giao phụ trách và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm và kiên quyết đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Đồng thời, tôi thực hiện lối sống giản dị, lành mạnh, trung thực, gương mẫu về xây dựng nếp sống văn hóa mới, biết giữ gìn tư cách đạo đức và tính tiên phong gương mẫu của người Đảng viên. Tôi tuyệt đối chấp hành việc thực hiện Quy định về những điều Đảng viên không được làm của Bộ chính trị, thực hiện tốt quy trình phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Chi bộ cũng như trong công tác chuyên môn, luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng cũng như trong cơ quan đơn vị.
Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan đơn vị cũng như nơi cư trú, tôi luôn tôn trọng ý kiến đóng góp và lắng nghe ý kiến của quần chúng để từ đó điều chỉnh mình trong phương pháp làm việc. Quan hệ tốt với đồng nghiệp cũng như các phòng ban khi liên hệ công tác.
2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí các cấp
Là một đảng viên, cán bộ viên chức trong cơ quan nhà nước, tôi luôn cố gắng học tập kinh nghiệm từ các cấp lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp trong cơ quan và đúc rút các kinh nghiệm từ thực tiễn công tác của bản thân để tham mưu, đề xuất đúng đắn và kịp thời cho ban giám đốc về các hoạt động được giao quản lý và phụ trách về hoạt động xây dựng đội ngũ, công tác phát triển đảng viên mới góp phần xây dựng Chi bộ Bảo hiểm xã hội và các đoàn thể nhân dân trong sạch vững mạnh.
Bản thân tôi luôn nghiêm túc thực hiện tốt kế hoạch, quy chế làm việc của cấp uỷ do cơ quan chỉ đạo, đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp, xây dựng kế hoạch bám sát thực tiễn hoạt động theo từng tháng và từng quý nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời góp phần làm thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của cơ quan.
Luôn tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động xã hội ở địa phương, đơn vị nơi công tác, và nơi tôi sinh sống.
Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái trong công tác cán bộ; xác định trách nhiệm của cá nhân và giải pháp khắc phục.
3. Kiểm điểm xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng
Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ tại cơ quan, bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần ý thức tổ chức kỉ luật, tuyệt đối chấp hành sự phân công điều động của tổ chức, luôn làm đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nghĩ dám làm, năng động sáng tạo và dám chịu trách nhiệm với cấp trên về những công việc được giao, gương mẫu thực hiện các chế độ sinh hoạt, nội quy, quy chế của cơ quan và đóng góp
 
Gửi ý kiến