Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch Tổ chức thi báo tường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Triệu Minh
Ngày gửi: 14h:29' 20-11-2012
Dung lượng: 90.0 KB
Số lượt tải: 363
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN HỒNG NGỰ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Tiểu Học Phú Thuận B4 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
Số: 19/QĐ-TrH Phú Thuận B, ngày 26 tháng 9 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Báo tường
chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm học 2011-2012
--------------------
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THUẬN B4

- Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
- Căn cứ thông tư số: 41/2010/TT/BGD-ĐT ngày 30 tháng 12 “về việc ban hành điều lệ trường tiểu học”;
- Thực hiện công văn số: 367/KHLT-PGDĐT-CĐN ngày 31 tháng 8 năm 2011 về việc tổ chức hội thi báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm học 2011-2012;
- Theo đề nghị của Hội đồng trường,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập Ban tổ chức hội thi báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm học 2011-2012 gồm các đồng chí có tên như sau:
Đ/c Phan Quang Thặng – Hiệu trưởng – Trưởng ban.
Đ/c Trần Hà Dũng Chinh – P. Hiệu trưởng – Phó ban.
Đ/c Nguyễn Việt Hồng – CTCĐ – Phó ban.
Đ/c Lê Minh Hải – TKHĐ – Thư ký.
Đ/c Nguyễn Minh Trí – KTK5 – Thành viên.
Đ/c Võ Văn Khích – KTK4 – Thành viên.
Đ/c Nguyễn Việt Chương – KTK3 – Thành viên.
Đ/c Lê Băng Ga – KTK2 – Thành viên.
Đ/c Lê Thị Bạch Tuyết – KTK1 – Thành viên.
Đ/c Phạm Văn Phong – GVMT – Thành viên.
Điều 2: Ban tổ chức hội thi có trách nhiệm quán triệt các công văn chỉ đạo về việc tổ chức Hội thi viết báo tường xây dựng thành Kế hoạch, triển khai, giám sát, nhắc nhở đến khi hoàn thành bài báo tường gửi về Phòng GD&ĐT-HN theo đúng qui định.
Điều 3: Các đồng chí Tổ trưởng các khối, Hành chánh, và tất cả các đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD-ĐT (báo cáo)
- Như điều 3 (thực hiện)
- Lưu VT (M-Duyên)

Phan Quang Thặng

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN HỒNG NGỰ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Tiểu Học Phú Thuận B4 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
Số: 19/KH-TrH Phú Thuận B, ngày 26 tháng 9 năm 2011


KẾ HOẠCH
Về việc Tổ chức Hội thi Báo tường
chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm học 20-11-2012
---------------------

- Thực hiện công văn số: 367/KHLT-PGDĐT-CĐN ngày 31 tháng 8 năm 2011 về việc tổ chức hội thi báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm học 2011-2012;
- Thực hiện Kế hoạch năm học 2011-2012;
- Thiết thực chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2011, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhà trường, là dịp để tập thể sư phạm đơn vị phản ánh, giới thiệu những hình ảnh, những hoạt động của lớp, nhà trường trong thời gian vừa qua, đồng thời tạo cơ hội cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên giải bày tâm tư, cảm xúc đối với học sinh đối với trường lớp, đối với ngành nghề. Nay BGH phối hợp với Công đoàn tổ chức hội thi sáng tác báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2011 với các nội dung như sau:
1. Nội dung:
- Mỗi một đ/c GV-CNV thực hiện một tác phẩm dự thi với nội dung chủ đề hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam.
- Thể loại: thơ, truyện, phóng sự, tùy bút. . . phải là sáng tác mới chưa được đăng tải trên bất kì báo hoặc tạp chí nào.
2. Hình thức:
Tác phẩm được thể hiện trên giấy khổ A4, có đóng khung, dây treo, trang trí đẹp, màu sắc hài hòa, bố cục hợp lí, khoa học và có tính sáng tạo, cân đối giữa các thể loại……
3.Hạn nộp báo:
- Đến hết 13 giờ 30 phút ngày 13/
 
Gửi ý kiến