Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiem diem NQ TW IV mau moi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Vững
Ngày gửi: 11h:53' 15-11-2012
Dung lượng: 53.0 KB
Số lượt tải: 184
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN KIỂM ĐIỂM
Tự phê bình và phê bình cá nhân theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XI


Họ và tên : Huỳnh Văn Vững năm sinh : 1975
Chức Vụ đơn vị công tác : Bí thư chi ủy- Hiệu Trưởng THCS Tây Yên A
Căn cứ vào kế hoạch 33-KH/HU của Ban thường vụ Huyện ủy, Hướng dẫn số 06-HD/BTCHU, ngày 10/05/2012 của Ban tổ chức Huyện ủy, về hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng về xây dựng Đảng hiện nay”….Nay bản thân nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình như sau:
I. ƯU ĐIỂM, TIẾN BỘ :
1. Kiểm điểm về tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.
1.1 Nhiệm vụ chung :
Trách nhiệm là Đảng ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Tây Yên A, có tham gia xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền, luôn đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ.
Trách nhiệm là lãnh đạo chi ủy, ra sức rèn luyện nghiên cứu, cụ thể hóa, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghi quyết, chỉ thị của Đảng, chỉ đạo công tác xây dựng bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong nhà trường, giám sát đội ngũ cán bộ Đảng viên, giáo viên theo Luật Viên Chức, Điều lệ trường phổ thông và những điều Đảng viên không được làm.
Đồng thời triển khai tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành công tác tiết kiệm ở đơn vị, giữ vững tình trạng đoàn kết thống nhất nội bộ.
1.2 Đối với bản thân :
Bản thân luôn trung thành với lý tưởng cách mạng, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, không mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, quan điểm lệch lạc, có ý thức hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Thực hiện đúng quy chế, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nói và làm theo Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết của Đảng.
Nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trung thực trong phát biểu ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo tập thể của chức tổ và cá nhân trong công tác phê bình, không dung túng cấp dưới khi có dấu hiệu sai trái.
Quan tâm công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cức khác, sống trung thực lành mạnh, không xa hoa lãng phí, hết lòng vì nhiệm vụ chung.
Không chấp nhận việc chạy chức, chạy quyền , can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân để bản thân hay người khác được bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, đi học và lợi dụng chức vụ để chiếm dụng tiền, tài sản của công và của cá nhân người khác.
Không tạo điều kiện để gia đình và người thân lợi dụng chức vụ của mình, nhằm trục lợi đi du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh, hàng năm đều kê khai tài sản một cách trung thực.
Có ý thức gương mẫu trong công tác mê tín dị đoan, cờ bạc, rượu chè đến mức bê tha, quan hệ bất chính giữa nam nữ.
Thực hiện chế độ chính sách trong khi đi công tác đảm bảo đúng, đủ, thiết thực, có hiệu quả và thật thà, khiêm tốn, nghiêm túc trong học tập.
2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp :
2.1 Nhiệm vụ chung :
Là một người cán bộ quản lý trong ngành giáo dục, việc quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ là một việc làm không thể tách rồi của công tác quản lý, nhằm tạo ra một ngũ kế thừa vừa hồng vừa chuyên; Đồng thời luôn coi trọng công tác kiểm tra đánh giá cán bộ qua từng năm học tại đơn vị.
2.2 Đối với bản thân :
Bản thân là Bí thư chi ủy- Hiệu Trưởng nhà trường tôi luôn thực hiện đúng vai trò của người quản lý, phân công cán bộ viên chức đúng người đúng việc, phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ mà nhà giáo được đào tạo. Đăc biệt từ khi có Nghị Quyết TW 4 Khóa XI ra đời, bản thân phấn đấu xây dựng một đội ngũ cán bộ viên chức đoàn kết thống nhất, động viên cán bộ viên chức tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy
 
Gửi ý kiến