Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ban kiem diem ca nhan theo nghi quyet tw 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ban kiem diem ca nhan theo nghi quyet tw 4
Người gửi: Vương Thị Hồng Phương
Ngày gửi: 20h:17' 11-11-2012
Dung lượng: 70.5 KB
Số lượt tải: 116
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN ĐẢNG VIÊN
Tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4
_________________________


Họ tên đảng viên : Trần Thị Ánh Sáng
Chức vụ :
- Phó Bí thư chi bộ
- Phó Hiệu trưởng

Đơn vị : Chi bộ 6- Trường Tiểu học Lê Lợi – Phúc Lợi

NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

1. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tư tưởng chính trị , đạo đức, lối sống. Việc thực hiện Quy định về những điều Đảng viên không được làm. Trách nhiệm của cấp ủy, tôt chức Đảng và từng Đảng viên của những người đứng đầu về tình trạng cán bộ Đảng viên suy thoái.
1.1/ Trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với cấp uỷ, tập thể lãnh đạo đơn vị trong việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý chí hành động và sự đoàn kết trong Đảng.
- Bản thân cùng cấp uỷ tích cực nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thấm nhuần tư tưởng và hành động. Từ đó đã có nhiều đề xuất, giải pháp phù hợp với cấp uỷ trong việc tổ chức triển khai đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị .
- Chủ động đề xuất và xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ; tổ chức công tác kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình, kế hoạch hàng năm, góp phần có hiệu quả ngăn chặn phòng chống tham ô tham nhũng , lãng phí và thực hành tiết kiệm trong đơn vị.
- Đã đầu tư nhiều thời gian, công sức và các giải pháp tham gia vào công tác tổ chức quản lý nhân sự của đơn vị trong đó có lĩnh vực tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên .Gắn kết được các cá nhân trong đơn vị với nhau, không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng,lãng phí, buôn lậu,thất thoát tài sản của nhà nước hoặc xẩy ra các tiêu cực khác trong đơn vị .
- Trong những năm gần đây, cán bộ, đảng viên trong đơn vị trong đó có bộ phận cán bộ, đảng viên thuộc bộ phận do bản thân trực tiếp phụ trách không trường hợp nào có những sai phạm vi phạm Luật CBCC hoặc vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm.
- Đảng bộ, chi bộ và đơn vị hàng năm đều đạt thnàh tích cao trong các phong trào thi đua chung.
1.2/ Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình.
- Bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước. Đồng thời tích cực tuyên truyền,vận động mọi người trong đơn vị cùng có nhận thức đúng và thực hiện đúng . Trước các biểu hiện lệch lạc như nói trái, làm trái với đường lối, quan điểm của Đảng, bản thân không phụ hoạ theo mà đã có thái độ, chính kiến rõ ràng, bảo vệ những quan điểm, đường lối đúng đắn của Đảng. Đã có ý thức nghiên cứu, đúc rút những vấn đề trong thực tiễn công tác để có những ý kiến hoàn thiện hơn đối với những chủ trương đường lối của Đảng ở tầm Đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc ( Về chương trình hành động, kế hoạch công tác, giải pháp tổ chức thực hiện ...)
- Đối với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng, bản thân nghiêm túc chấp hành , không nói trái, làm trái lại với các lĩnh vực chỉ đạo của Đảng. Không làm những việc mà pháp luật không cho phép. Không phát ngôn và làm những việc ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, của người cán bộ, đảng viên.
- Đối với việc học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh : Bản thân đã nghiêm túc bám sát các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đã được học tập qua các chuyên đề hàng năm . Trong đó nổi bật là đức tính "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư " của Bác . Đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ , trong đơn vị không có tư tưởng cục bộ bè phái, cơ hội , mưu cầu lợi ích cá nhân , lợi ích nhóm. Trong đóng góp ý kiến cho đồng chí đồng nghiệp, cho tập thể, tôi đảm bảo trung thực, khách quan .Nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của đồng nghiệp.Không có thái độ đe doạ, trù dập, trả thù người góp ý cho mình. Tuy nhiên bản thân tự thấy đôi khi mình còn nể nang, chưa đấu tranh quyết liệt
 
Gửi ý kiến