Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ban tu kiem diem theo NQ TW4 khoa XI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Việt Cảnh (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:02' 05-11-2012
Dung lượng: 51.0 KB
Số lượt tải: 243
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY XÃ LONG PHÚ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi ủy Trường THCS Long Phú
----------------- Sóc Trăng, ngày 21 tháng 11 năm 2012.

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2012
-----------------------

- Họ và tên : HỒ VIỆT CẢNH
- Đơn vị công tác: Trường THCS Long Phú.
- Chức vụ công tác hiện nay: Đảng viên. Chính quyền: giáo viên.
- Là đảng viên công tác tại: Trường THCS Long Phú. Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Trường THCS Long Phú, thuộc Đảng Ủy xã Long Phú.
Tôi xin nghiêm túc tự kiểm điểm, đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2012 căn cứ vào 4 nội dung chính theo hướng dẫn số 03-HD/BTCHU. ngày 01 tháng 10 năm 2012 của Ban Tổ chức Huyện Ủy “Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên” và một số nội dung chủ yếu của điểm 3,” đối với cá nhân” theo hướng dẫn số 02 – HD/BTCHU, ngày 19/4/2012 của Ban tổ chức Huyện Ủy về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo kế họach thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” như sau.
I/. Tự kiểm điểm
1.Ưu điểm:
1.1-Về tư tưởng chính trị.
- Bản thân tôi luôn có nhận thức về tư tưởng chính trị trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ chí minh và đường lối đổi mới của kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH.
- Chấp hành và bảo vệ đường lối quan điểm chủ trương nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước. Không dao động, mơ hồ mất phương hướng, không phụ họa theo những nhận thức sai trái hay các quan điểm lệch lạc.
- Thường xuyên đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, không phai nhạt lý tưởng hay sa sút ý chí chiến đấu luôn có tinh thần đấu tranh chống cái sai bảo vệ cái đúng, không cục bộ bè phái gây mất đoàn kết trong Đảng, chống biểu hiện quan liêu vô cảm trước những khó khăn nỗi khổ của nhân dân.
- Thường xuyên tuyên truyền vận động gia đình và người thân thực hiện tốt đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Không ngừng phấn đấu học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn phục vụ tốt nhiệm vụ được giao.
1.2-Về phẩm chất đạo đức lối sống:
- Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các chuyên đề đã được quán triệt. Giữ vững tư cách, đạo đức, lối sống của người Đảng viên và thực hiện tốt 5 nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng.
- Phối hợp Thường xuyên với với đồng nghiệp trong công tác chuyên môn của trường cũng như với trường bạn khi có yêu cầu.
- Có ý thức đấu tranh chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, chống lối sống thực dụng nói không đi đôi với làm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cá nhân cho bản thân và gia đình.
- Luôn giữ gìn tư cách đạo đức cách mạng và giữ gìn phẩm chất chính trị, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, Thực hiện tốt quy định số 47- QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, để không ngừng tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng
- Trung thực, thẳng thắn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của đảng; quan hệ gắn bó nật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, cũng như giữa nghĩa vụ và quyền lợi.
- Nêu cao tính gương mẫu trong phê và tự phê bình; tôn trọng lắng nghe ý kiến của người khác, luôn có tinh thần đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái làm mất đoàn kết nội bộ trong Đảng.
1.3 -Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
- Bản thân luôn tuân thủ chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan cũng như quy chế làm việc của Chi bộ, ban giám hiệu đề ra. Trong đó, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong các cuộc họp cơ quan và trong sinh hoạt Đảng, đoàn thể cơ quan.
- Có ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, trong công tác giảng dạy, có ý thức trách nhiệm với công việc, phát huy năng lực bản thân điều hành và tổ chức thực hiện tốt nhiêm vụ được giao
1.4 -Về ý thức tổ chức kỷ luật.
- Đoàn kết
 
Gửi ý kiến