Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ban tu kiem diem ca nhan theo NQ TW 4 nam 2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tự Làm
Người gửi: Lâm Nguyễn Thanh Quốc
Ngày gửi: 22h:19' 28-10-2012
Dung lượng: 47.5 KB
Số lượt tải: 249
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ PHƯỜNG . . . . . . . . . . . . .. . ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN TRƯỜNG . . . .
CHI BỘ TỔ: TOÁN - TIN
. . . . . . . . . . . , ngày 30 tháng 10 năm 2012

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
V/v thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

Kính gởi : Đảng Ủy Phường . . . . . . . . .
Đảng bộ bộ phận trường THCS . . . . . . . . . . . .
Chi bộ tổ: Toán - Tin
Tôi tên : . . . . . . . . . . . .
Sinh ngày : . . . . . . . . . . .
Vào Đảng ngày : . . . . . . . . . . .
Chính thức ngày : . . . . . . . . . . .
Chức vụ trong Đảng : Bí thư chi bộ
Chức vụ chính quyền : . . . . . . . . . . .
Đang sinh hoạt tại Chi bộ tổ: Toán - Tin trường THCS . . . . . . . . . . ..
Bản thân xin tự kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trong thời gian qua với những ưu, khuyết điểm như sau :
1. Về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên :
a. Về ưu điểm:
+ Bản thân luôn trung thành với lý tưởng cách mạng, kiên định con đường XHCN; Không mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, thấy đúng luôn bảo vệ, thấy sai luôn đấu tranh, không phụ họa theo nhận thức sai trái, quan điểm lệch lạc, có ý thức hết lòng vì nước, làm tròn bổn phận, chức trách được giao, thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nói và làm theo Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết của Đảng, không a dua, xuyên tạc, bôi đen.
+ Với cương vị là Phó hiệu trưởng nhà trường, tôi thường xuyên vận động cán bộ viên chức của trường, cũng như người thân trong gia đình, bà con nơi cư trú thực hiện nói và làm theo theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.
+ Bản thân luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước cũng như các qui định của Ngành giáo dục
+ Quan tâm thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, sống trung thực, lành mạnh, không xa hoa lãng phí, hết lòng vì nhiệm vụ chung. Luôn luôn giữ gìn tư cách đạo đức, tính tiên phong gương mẫu của người Đảng viên.
+ Thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm.
b. Về tồn tại:
+ Bản thân chưa chỉ đạo thực hiện mang lại hiệu quả cao như vẫn còn tình trạng học sinh bỏ học còn cao.

+ Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn nể nang.
+ Chưa mạnh dạn đề xuất tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.
c. Nguyên nhân:
+ Còn nhiều phụ huynh ít quan tâm đến việc học của con em mình. Chỉ nhìn thấy được lợi ích trước mắt
+ Còn rụt rè chưa mạnh dạn.
d. Hướng khắc phục:
+ Tăng cường công tác tuyên truyền vận động đến học sinh và phụ huynh về việc học không chỉ để sau này có việc làm tốt có thu nhập ổn định mà còn để tăng cường hiểu biết, phát triển trí nảo cho học sinh và giúp học sinh phát huy tốt vai trò của mình trong cuộc sống hàng ngày
+ Cố gắng mạnh mẽ hơn trong trong công tác phê bình, tham mưu, đề xuất giải pháp với cấp trên.
2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế :
a. Về ưu điểm:
+ Với cương vị là Phó hiệu trưởng, tôi luôn cố gắng học tập kinh nghiệm từ các cấp lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp trong cơ quan và đúc rút các kinh nghiệm từ thực tiễn công tác của bản thân để tham mưu, đề xuất đúng đắn và kịp thời cho ban giám hiệu về các hoạt động được giao quản lý và phụ trách. Bản thân tôi luôn nghiêm túc thực hiện kế hoạch do cấp trên chỉ đạo, đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của Hiệu trưởng và
 
Gửi ý kiến