Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản kiểm điểm đảng viên theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Ngọc Ngà (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:03' 22-10-2012
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 13774
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ ……………………..
CHI BỘ ……………………..
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM…………….., ngày tháng năm 2012.
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”


Họ và tên: ……………………..……
Ngày tháng năm sinh: ………………
Nơi sinh: ……………………………
Trình độ lý luận chính trị: …………..
Ngày kết nạp đảng: …………………
Đang sinh hoạt tại Chi bộ: …………..
Đảng bộ: …………………………….
Qua học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), tôi kiểm điểm, tự phê bình với những ưu và khuyết điểm sau:

I. TỰ ĐÁNH GIÁ, KIỂM ĐIỂM
1. Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Tôi luôn có quan điểm chính trị vững vàng, kiên định với mục đích lý tưởng của Đảng. Bản thân chấp hành đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan đơn vị nơi công tác, thường xuyên vận động người thân trong gia đình, học sinh, bà con nơi cư trú thực hiện nói và làm theo theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.
Tôi luôn tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, các lớp tập huấn nghe thời sự do Đảng ủy thị trấn Hạ Hòa tổ chức, tự nghiên cứu học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công việc giảng dạy.
Tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm và kiên quyết đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Đồng thời, tôi thực hiện lối sống giản dị, lành mạnh, trung thực, gương mẫu về xây dựng nếp sống văn hóa mới, biết giữ gìn tư cách đạo đức và tính tiên phong gương mẫu của người Đảng viên. Tuyệt đối chấp hành việc thực hiện Quy định về những điều Đảng viên không được làm của Bộ chính trị, thực hiện tốt quy trình phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng cũng như trong công tác chuyên môn, luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng cũng như trong cơ quan đơn vị.
Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan đơn vị cũng như nơi cư trú, tôi luôn tôn trọng ý kiến đóng góp và lắng nghe ý kiến của quần chúng để từ đó điều chỉnh mình trong phương pháp làm việc. Quan hệ tốt với đồng nghiệp cũng như với phụ huynh học sinh và nhân dân nơi cư trú.
2. Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức và cán bộ.
Là một đảng viên trong chi bộ, tôi luôn cố gắng học tập kinh nghiệm từ các cấp lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp trong cơ quan và đúc rút các kinh nghiệm từ thực tiễn công tác của bản thân để có những ý kiến đề xuất đúng đắn và kịp thời cho ban giám hiệu về hoạt động xây dựng đội ngũ, công tác phát triển đảng viên mới, góp phần Xây dựng chi, Đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch vững mạnh.
Thực hiện đúng, nghiêm túc chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp uỷ, cơ quan, đơn vị, tham gia ý kiến vào ban hành các Nghị quyết của cấp uỷ các cấp về công tác cán bộ, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
Luôn tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động xã hội ở địa phương, đơn vị nơi công tác, và nơi tôi sinh sống.
Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái trong công tác cán bộ; xác định trách nhiệm của cá nhân và giải pháp khắc phục.
3. Quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:
Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần ý thức tổ chức kỉ luật, tuyệt đối chấp hành sự phân công điều động của tổ chức, luôn làm đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm với cấp trên về những công việc được giao, gương mẫu thực hiện các chế độ sinh hoạt, nội quy quy chế của cơ quan và đóng góp đảng phí theo
 
Gửi ý kiến