Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM THỰC HIỆN THEO NGHỊ QUYẾT TW 4 KHÓA XI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Minh Vương
Ngày gửi: 16h:06' 19-10-2012
Dung lượng: 34.0 KB
Số lượt tải: 2764
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH LỢI
CHI BỘ TRƯỜNG THCS VĨNH LỢI

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
***************

BẢN KIỂM ĐIỂM
Tự phê bình của cá nhân
Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XI)
Tôi tên :
Sinh ngày :
Chức vụ: (kể cả những chức vụ trước đây và hiện tại)
* KIỂM ĐIỂM VỀ VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN THEO NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 ( KHÓA XI)
I. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên.
1. Về ưu điểm

2. Hạn chế, khuyết điểm

3. Nguyên nhân khách quan, chủ quan của ưu điểm, khuyết điểm. (phân tích rõ và sâu)

4. Giải pháp khắc phục trong thời gian tới. (đi liền với khuyết điểm)
a. Một số công việc cần làm ngay. (nêu rõ nội dung công việc, lộ trình thực thể; phân công trách nhiệm cụ thể)
b. Giải pháp lâu dài. (nêu rõ nội dung định hướng thực hiện thường xuyên và lâu dài; phân công trách nhiệm cụ thể)
II. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
1. Về ưu điểm

2. Hạn chế, khuyết điểm

3. Nguyên nhân khách quan, chủ quan của ưu điểm, khuyết điểm. (phân tích rõ và sâu)

4. Giải pháp khắc phục trong thời gian tới. (đi liền với khuyết điểm)
a. Một số công việc cần làm ngay. (nêu rõ nội dung công việc, lộ trình thực thể; phân công trách nhiệm cụ thể)
b. Giải pháp lâu dài. (nêu rõ nội dung định hướng thực hiện thường xuyên và lâu dài; phân công trách nhiệm cụ thể)
III. Kiểm điểm xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo Đảng.
1. Về ưu điểm

2. Hạn chế, khuyết điểm

3. Nguyên nhân khách quan, chủ quan của ưu điểm, khuyết điểm. (phân tích rõ và sâu)

4. Giải pháp khắc phục trong thời gian tới. (đi liền với khuyết điểm)
a. Một số công việc cần làm ngay. (nêu rõ nội dung công việc, lộ trình thực thể; phân công trách nhiệm cụ thể)
b. Giải pháp lâu dài. (nêu rõ nội dung định hướng thực hiện thường xuyên và lâu dài; phân công trách nhiệm cụ thể)
IV. Các nội dung được cấp trên gợi ý kiểm điểm và những vấn đề nổi cộm bức xúc tại địa phương, đơn vị (nếu có)
1. Về ưu điểm

2. Hạn chế, khuyết điểm

3. Nguyên nhân khách quan, chủ quan của ưu điểm, khuyết điểm. (phân tích rõ và sâu)

4. Giải pháp khắc phục trong thời gian tới. (đi liền với khuyết điểm)
a. Một số công việc cần làm ngay. (nêu rõ nội dung công việc, lộ trình thực thể; phân công trách nhiệm cụ thể)
b. Giải pháp lâu dài. (nêu rõ nội dung định hướng thực hiện thường xuyên và lâu dài; phân công trách nhiệm cụ thể)
V. Một số vấn đề khác (nếu có)

Một số vấn đề cần lưu ý khi xây dựng Bản kiểm điểm cá nhân
Việc xây dựng dự thảo bản kiểm điểm cá nhân phải bám sát vào hướng dẫn số 01-HD/HU, ngày 29 tháng 8 năm 2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Ngoài ra cần lựa chọn, bổ sung thêm vào bản kiểm điểm những ý kiến góp ý sát đáng trước khi tiến hành kiểm điểm chính thức.
Nội dung dự thảo bản kiểm điểm cần tập trung đi sâu vào những vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm; phân tích làm rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp cụ thể khắc phục.
Ngoài hạn chế, khuyết điểm của bản thân, bản kiểm điểm cũng cần nói rõ trách nhiệm của mình đối với những hạn chế, khuyết điểm chung của tập thể. Giải trình, làm rõ trách nhiệm của mình đối với những ý kiến gợi ý của cấp trên và những ý kiến góp ý cho tập thể và bản thân mình.
Những nội dung được cấp trên gợi ý kiểm điểm nếu trùng với 03 vấn đề cấp bách thì đưa vào kiểm điểm sâu 03 vấn đề nêu trên, không tách thành mục riêng.
No_avatar

Mẫu này bạn làm sai rồi ko đúng với quy định của Đảng

No_avatarf

co mau nao tot ơn khong?

No_avatar

nhu the nay tui chiu thoi

 

 

 
Gửi ý kiến