Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

toan violimpic lop 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thị Thùy Giang
Ngày gửi: 10h:26' 14-10-2012
Dung lượng: 155.5 KB
Số lượt tải: 56
Số lượt thích: 0 người
Thời Gian : 
BÀI THI SỐ 3
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: Một bếp ăn dự trữ một số gạo đủ cho 200 người ăn trong 12 ngày, thực tế chỉ có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày?( Mức ăn của mỗi người như nhau) Trả lời: Số gạo dự trữ đó đủ ăn trong ngày.
Câu 2: Một đội công nhân 10 người trong một ngày đào được 36m mương. Hỏi với mức đào như vậy thì 25 người trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương ? Trả lời: 25 người trong một ngày đào được m.
Câu 3: Một bếp ăn dự trữ một số gạo cho 120 người ăn trong 20 ngày. Sau khi ăn được 5 ngày, bếp ăn nhận thêm 30 người nữa ( Mức ăn của mỗi người như nhau). Hỏi số gạo còn lại đủ ăn trong bao nhiêu ngày nữa ? Trả lời : Số gạo còn lại đủ ăn trong ngày nữa.
Câu 4: Theo dự định, một xưởng một phải làm trong 24 ngày, mỗi ngày đóng được 15 bộ bạn ghế thì sẽ hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kỹ thuật mỗi ngày xưởng đóng được 20 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch? Trả lời: Xưởng hoàn thành kế hoạch trong ngày.
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 5:  −   × 
Câu 6:  -   × 
Câu 7:  
Câu 8:  
Câu 9:  
Câu 10:  +  1 - 
Thời Gian : 
BÀI THI SỐ 3
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: Một ô tô cứ đi được 150km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Hỏi nếu xe đi, tiêu thụ hết 16l xăng thì đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? Trả lời: Nếu xe đi, tiêu thụ hết 16l xăng thì đi được km.
Câu 2: Một đội công nhân 10 người trong một ngày đào được 36m mương. Hỏi với mức đào như vậy thì 25 người trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương ? Trả lời: 25 người trong một ngày đào được m.
Câu 3: Tổng của 2 số bằng 2010. Số bé bằng  số lớn.Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là 
Câu 4: Theo dự định, một xưởng một phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 bộ bạn ghế thì sẽ hoàn thành kế hoạch. Hỏi nếu xưởng muốn hoàn thành kế hoạch trong 20 ngày thì mỗi ngày xưởng phải đóng được bao nhiêu bộ bàn ghế? Trả lời: Mỗi ngày xưởng phải đóng được bộ.
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 5:  -   -  
Câu 6:  -   × 
Câu 7:  
Câu 8:  
Câu 9:  
Câu 10: 1 ×  1 − 
Thời Gian : 
BÀI THI SỐ 3
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: Một bếp ăn dự trữ một số gạo đủ cho 200 người ăn trong 12 ngày, thực tế chỉ có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày?( Mức ăn của mỗi người như nhau) Trả lời: Số gạo dự trữ đó đủ ăn trong ngày.
Câu 2: Một đội công nhân 10 người trong một ngày đào được 36m mương. Hỏi với mức đào như vậy thì 25 người trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương ? Trả lời: 25 người trong một ngày đào được m.
Câu 3: Theo dự định, một xưởng một phải làm trong 24 ngày, mỗi ngày đóng được 15 bộ bạn ghế thì sẽ hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kỹ thuật mỗi ngày xưởng đóng được 20 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch? Trả lời: Xưởng hoàn thành kế hoạch trong ngày.
Câu 4: Tổng của 2 số bằng 2010. Số bé bằng  số lớn.Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là 
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 5:  -   × 
Câu 6:  −   − 
Câu 7:  
Câu 8:   − 
Câu 9:  
Câu 10:  −   × 

 
Gửi ý kiến