Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

sang kien kinh nghiem giao duc dao duc cho hoc sinh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thực
Ngày gửi: 11h:39' 13-10-2012
Dung lượng: 245.0 KB
Số lượt tải: 1534
Số lượt thích: 0 người
trang
A. Phần mở đầu..................…………………………………………………… 2
1. Lý do chọn đề tài .................................................................. .………. 2
2. Mục đích nghiên cứu…………………………………………… 3
3. Đối tượng nghiên cứu………………………………………… 3
4. Nhiệm vụ nghiên cứu…………………………………………… 3
5. Giới hạn đề tài............................................................................... 3
6. Phương pháp nghiên cứu............................................................... 3
7. Thời gian nghiên cứu.................................................................... 4
B. Phần nội dung...................................................................................... 5
Chương I . Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu............................. 5
1.1. Đạo đức- chức năng đạo đức ....................................................... 5
1.2. Vị trí và đặc điểm của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh... 5
1.3. Công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THCS.......... 7
Chương II . Thực trạng của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh
của trường THCS Hương Lâm.
2.1. Tình hình chung........................................................................ 14
2.2. Thực trạng công tác giáo dục đạo đức cho học sinh của trường
trong năm học 2011 - 2012............................................................. 16
Chương III. Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh của trường
THCS Hương Lâm hiện nay....................... 25
3.1. Xây dựng trong nhà trường một môi trường thật tốt để giáo dục
cho học sinh .................................................................. . ........ 25
3.2.Nâng cao vai trò, vị trí và chất lượng giảng dạy bộ môn
GDCD ở trường Hương Lâm
3.3. Đổi mới công tác chủ nhiệm lớp là biện pháp góp phần nâng cao
chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh........................................ 33
C. Phần kết luận........................................................................................ 38
Tài liệu tham khảo......................................................................... 39

A. PHẦN MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Về mặt lý luận
Một trong những tư tưởng đổi mới GD& ĐT hiện nay là tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, được thể hiện trong nghị quyết của Đảng, Luật giáo dục và các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Luật giáo dục 2005 đã xác định: “ Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp cho học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân… ( Điều 23-Luật giáo dục).
Về mặt thực tiễn
Hội nhập kinh tế ngoài mặt tích cực nó còn làm phát sinh những vấn đề mà chúng ta cần quan tâm: Bản sắc văn hóa dân tộc bị đe dọa, hội nhập kinh tế quốc tế đưa vào nước ta những sản phẩm đồi trụy, phản nhân văn, reo rắc lối sống tự do tư sản, làm xói mòn những giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Hiện nay một số bộ phận thanh thiếu niên có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng về đạo đức, nhu cầu cá nhân phát triển lệch lạc, kém ý thức trong quan hệ cộng đồng, thiếu niềm tin trong cuộc sống, ý chí kém phát triển, không có tính tự chủ dễ bị lôi cuốn vào những việc xấu.
Trong nhà trường phổ thông nói chung và trường THCS nói riêng, số học sinh vi phạm đạo đức có chiều hướng gia tăng, tình trạng học sinh kết thành băng nhóm bạo hành trong trường học đáng được báo động. Một số CBQL, giáo viên chưa thật sự là tấm gương sáng cho học sinh, chỉ lo chú trọng đến việc dạy tri thức khoa học, xem nhẹ môn GDCD, thờ ơ không chú ý đến việc giáo dục tình cảm đạo đức cho học sinh.
Về cá nhân
Xuất phát từ lý luận và thực tiễn trên, để góp phần vào công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trong giai đoạn hiện nay, và qua thực tiễn công tác quản lý và giảng dạy học sinh ở trường THCS, tôi nhận thấy việc nắm rõ thực trạng và đề ra biện pháp về công tác giáo giáo dục đạo đức cho học sinh THCS là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của người cán bộ QLGD. Đó là lý do tại sao tôi chọn đề tài này.
Mục đích nghiên cứu
Đánh giá được thực trạng của công tác giáo dục đạo đức học sinh ở trường THCS, thông qua đó đề ra biện pháp giáo đạo dức học sinh một cách có hiệu quả giúp cho các em trở thành những người tốt trong xã hội.
Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu về công tác giáo dục đạo đức học sinh ở trường THCS
Nhiệm vụ nghiên cứu
Nghiên cứu một số vấn đề về sơ sở lý luận giáo dục đạo đức, tiến hành điều tra thực trạng của công tác giáo dục đạo đức học sinh, phân tích nguyên nhân, tìm ra những yếu tố liên quan đến công tác giáo dục đạo đức học sinh để từ đó đề ra biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh trong giai đoạn hiện nay.
Giới hạn của đề tài
Nghiên
 
Gửi ý kiến