Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ban tu kiem diem theo Nghi quyet TW4 khoa XI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Vân Anh
Ngày gửi: 20h:32' 06-10-2012
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 187
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ AN KHANG
CHI BỘ TRƯỜNG THCS AN KHANG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
.BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình thực hiện
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Anh
Ngày sinh: 26/01/1979
Chức vụ: Đảng viên
Đơn vị công tác: trường THCS An Khang
Sinh hoạt tại Chi bộ: Trường THCS An Khang- Đảng bộ xã An Khang
TP Tuyên Quang

Căn cứ vào 3 nội dung Nghị Quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng(khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” và quy định về những điều đảng viên không được làm; về nội dung góp ý của tổ chức, cá nhân và gợi ý kiểm điểm của cấp trên tôi xin tự kiểm điểm phê bình và phê bình như sau:

1. Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Tôi luôn có quan điểm chính trị vững vàng, kiên định với mục đích lý tưởng của Đảng. Bản thân chấp hành đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan đơn vị nơi công tác. Với cương vị là CTCĐ,TTCM tôi thường xuyên vận động cán bộ công chức, các tổ viên trong TCM cũng như người thân trong gia đình, bà con nơi cư trú thực hiện nói và làm theo theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.
Tôi luôn tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, các lớp tập huấn nghe thời sự do Đảng ủy xã và đơn vị tổ chức, tự nghiên cứu học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công việc được giao phụ trách và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm và kiên quyết đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Đồng thời, tôi thực hiện lối sống giản dị, lành mạnh, trung thực, gương mẫu về xây dựng nếp sống van hóa mới, biết giữ gìn tư cách đạo đức và tính tiên phong gương mẫu của người Đảng viên. Tôi tuyệt đối chấp hành việc thực hiện Quy định về những điều Đảng viên không được làm của Bộ chính trị, thực hiện tốt quy trình phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Chi bộ cũng như trong công tác chuyên môn, luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng cũng như trong cơ quan đơn vị.
Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan đơn vị cũng như nơi cư trú, tôi luôn tôn trọng ý kiến đóng góp và lắng nghe ý kiến của quần chúng để từ đó điều chỉnh mình trong phương pháp làm việc.
2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí đáp ứng yêu cầu của thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Với cương vị CTCĐ,TTCM , tôi luôn cố gắng học tập kinh nghiệm từ các cấp lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp trong cơ quan và đúc rút các kinh nghiệm từ thực tiễn công tác của bản thân để tham mưu, đề xuất đúng đắn và kịp thời cho BGH về các hoạt động được giao quản lý và phụ trách. Bản thân tôi luôn nghiêm túc thực hiện kế hoạch do nhà trường chỉ đạo, đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp, xây dựng kế hoạch bám sát thực tiễn hoạt động theo từng tuần và từng tháng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của BCH công đoàn và tổ chuyên môn, đồng thời góp phần làm thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của chi bộ nhà trường.
3. Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ tại cơ quan, bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần ý thức tổ chức kỉ luật, tuyệt đối chấp hành sự phân công điều động của tổ chức, luôn làm đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nghĩ dám làm, năng động sáng tạo và dám chịu trách nhiệm với cấp trên về những công việc được giao, gương mẫu thực hiện các chế độ sinh hoạt, nội quy quy chế của cơ
 
Gửi ý kiến