Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

SO KE HOACH BO MON (2012-2013-theo chuan moi nhat).doc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ktv Duy Nam
Ngày gửi: 00h:41' 03-10-2012
Dung lượng: 501.0 KB
Số lượt tải: 48
Số lượt thích: 0 người

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TÂY NINH
-----------------------------------------


TRƯỜNG : TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỒNG RÙM
HUYỆN : TÂN CHÂU


SỔ KẾ HOẠCH
GIẢNG DẠY BỘ MÔN : TOÁN 6, TOÁN 7
MÔN KIÊM NHIỆM : ------------


NĂM HỌC: 2012 – 2013


HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN:LỜI DẶN

Sổ Kế hoạch giảng dạy bộ môn gồm có 9 phần sau :
I/ Các môn được phân công giảng dạy
II/ Bảng đăng ký phấn đấu nâng cao chất lượng
III/ Phần theo dõi chất lượng bộ môn
IV/ Đánh giá thực trạng
V/ Các nội dung và biện pháp để nâng cao chất lượng
VI/ Phần theo dõi các học sinh giỏi
VII/ Phần theo dõi học sinh yếu – kém
VIII/ Phần theo dõi học sinh diện chính sách
Các cột mục ghi trong sổ này yêu cầu giáo viên phải thực hiện đầy đủ - kịp thời – đúng qui định
Sổ này được áp dụng từ năm học 2012 – 2013

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Ngày tháng kiểm tra
NHẬN XÉT
Ký tên

 I. CÁC MÔN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY:

TT
Phân công giảng dạy
Số tiết dạy
Tổng số học sinh
Số học sinh có SGK bộ môn
Số học sinh có SBT bộ môn
Ghi chú


Môn
Lớp


TS
%
TS
%


1
Toán
6A4
4 tiết / tuần
37
37
100%
37
100%


2
Toán
7A1
4 tiết / tuần
36
36
100%
36
100%


3
Toán
7A2
4 tiết / tuần
38
38
100%
38
100%


4
Toán
7A3
4 tiết / tuần
37
37
100%
37
100%


II. BẢNG ĐĂNG KÝ PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ KẾT QUẢ THỰC TẾ:

Môn
Lớp
TSHS
Nữ
Học kỳ I (Điểm TBM từ 5 trở lên)
Cuối năm (Điểm TBM từ 5 trở lên)
GHI CHÚ

Đăng ký phấn đấu
Kết quả thực tế
Đăng ký phấn đấu
Kết quả thực tế


Tổng số
%
Tổng số
%
Tổng số
%
Tổng số
%


Toán
9A1
39
22
34
87.18%


35
89.74%
Toán
9A2
38
18
33
86.64%


34
89.47%
Toán
6A1
40
23
34
85%


36
90%
Toán
6A2
35
18
30
85.71%


31
88.57%
Toán
6A3
37
15
32
86.49%


33
89.19%
* Chú ý: Giáo viên phải ghi phần đăng ký ngay từ đầu năm học và ghi phần kết quả kịp thời để đối chiếu.
THEO DÕI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TỪNG GIAI ĐOẠN:

Môn
Lớp
T
S
HS
Nữ
GIỮA HỌC KỲ I
HỌC KỲ I

Kém
Yếu
TB
Khá
Giỏi
TB↑
Kém
Yếu
TB
Khá
Giỏi
TB↑

TS
%
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%

Toán


 
Gửi ý kiến