Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thuận
Ngày gửi: 10h:49' 28-09-2012
Dung lượng: 208.5 KB
Số lượt tải: 1682
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT NAM ĐÀN
TRƯỜNG TH VÂN DIÊN1

Số:  ….. / KH-TH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Vân Diên, ngày …. tháng …năm 2012

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG:
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cuộc vận dộng
khác và phong trào thi đua năm học 2012-2013


A. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA TRONG NĂM QUA
Các cuộc vận động chủ yếu trong những năm học qua bao gồm: cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận xây dựng 5 phong cách nhà giáo trên quê hương Bác và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện -học sinh tích cực” làm cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và toàn thể cán bộ viên chức trong ngành giáo dục nhận thức sâu sắc được những nội dung cơ bản và ý nghĩa về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện việc không tiêu cực trong thi cử, nói không với bệnh thành tích trong giáo dục, không vi phạm đạo đức nhà giáo, không để học sinh ngồi nhầm lớp; tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo của mỗi thầy, cô giáo và xây dựng môi trường học tập thân thiện, học sinh học tập tích cực tự giác phấn khởi tươi vui đúng là mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Việc thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động khác trong năm học qua của CB,GV, NV trường TH Vân Diên 1 đã thu được một số kết quả đáng trân trọng đó là:
- Trước hết, việc xây dựng chương trình, kế hoạch và hướng dẫn thực hiện các cuộc vận động và phong trào THTT-HSTC một cách khoa học, thiết thực, sát hợp với tình hình, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị trong từng năm học, từng giai đoạn và suốt cả nhiệm kỳ. Tổ chức hội thảo theo chuyên đề của từng cuộc vận động và phong trào thi đua. Tổ chức cho CB, HV, NV đăng ký việc làm cụ thể trong năm học theo nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.
- Thứ hai, tạo được sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng và hành động trong CB, GV, NV của đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng, tác dụng to lớn, nhiều mặt của các Cuộc vận động và phong trào thi đua. Sự vào cuộc tích cực, chủ động của các tổ chức trong nhà trường có ý nghĩa, tác dụng to lớn đối với quá trình thực hiện các cuộc vận động và phong trào. Đội ngũ cốt cán, nhất là người hiệu trưởng đứng đầu các tổ chức nêu cao trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong công tác tuyên truyền, chỉ đạo và thực hiện
- Thứ ba, việc xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống phù hợp với từng đối tượng; các chuẩn mực dễ nhớ, dễ thực hiện. Coi việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua trước hết là vì nhu cầu, quyền lợi tự thân; không chỉ về đạo đức, lối sống, mà cao hơn là phục vụ cho nhiệm vụ chính trị, cho công tác giảng dạy, học tập của mỗi tổ, nhóm, mỗi cá nhân. Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp và an toàn. Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong hoc tập. Rèn lỹ năng sống cho học sinh. Phát triển trò chơi dân gian, tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh trong nhà trường
- Thứ tư, đã tổ chức gắn kết một cách khéo léo, nhuần nhuyễn việc thực hiện các cuộc vận động với các phong trào thi đua và một số nhiệm vụ quan trọng khác của ngành, địa phương, đơn vị như phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”, “xóa đói giảm nghèo”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt”... . Sự lồng ghép đó vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, vừa tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí.
- Thứ năm, Ban chỉ đạo các cuộc vận động và phong trào của đơn vị quan tâm công tác chỉ đạo sát sao, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện; coi trọng yêu cầu “làm theo”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, sâu rộng, phong phú và sinh động.
 
Gửi ý kiến