Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Dũng
Ngày gửi: 22h:33' 14-09-2012
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 17884
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP …….
Họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2012- 2013

A. Thời gian- Địa điểm:
- Hôm nay, vào hồi ……………, ngày 15 tháng 9 năm 2012.
- Địa điểm: Tại lớp ........- Điểm trường Phúc Long 4- Trường TH Thành Long.
B. Thành phần:
- Chủ toạ:…………………………............................................………………
- Thư ký:……………………….............................................…………………
- Tổng số giáo viên có mặt:....../........ Vắng:............Lý do:..................................
- Tổng số phụ huynh có mặt:...../ ......
Vắng.........có lý do .............................................................
C. Nội dung:
I. Giáo viên chủ nhiệm lớp báo cáo tình hình chung của lớp:
1. Tổng số học sinh có mặt tại thời điểm 10/9/2012: ...........HS
Trong đó:
+ Số học sinh được lên lớp: ......HS; Số học sinh lưu ban: ............. HS.
+ HS khuyết tât:.....( Họ tên.......................................................................)
+ HS nữ........HS dân tộc thiểu số:........; HS nữ dân tộc:............
+ Học sinh có hộ khẩu ở xã Thành Long là:.......HS.
+ HS thuộc hộ nghèo:......., Nữ:.........HSDT con hộ nghèo:........Nữ:.........
+ HS đã có thẻ BHYT:................
2. Tình hình học tập của lớp và kết quả khảo sát chất lượng đầu năm:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. GVCN phổ biến công tác trọng tâm năm học 2012-2013
* Thuậnlợi:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... * Khó khăn:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Công tác xã hội hoá giáo dục tu sửa, xây dựng, cơ sở vật chất:
- Xây dựng khuôn viên, bồn cây, trồng cây bóng mát sân trường.
- Rỡ và dựng lại 3 phòng học tạm ở trường chính.
- Tu sửa các phòng học tạm, làm phòng chờ cho GV điểm trường PL1, PL4.
- Lắp các loại biển bảng trong và ngoài phòng học theo quy định.
4. Các khoản đóng góp trong năm học 2012-2013
* Đóng góp xã hội hoá giáo dục ( đã được UBND xã Thành Long nhất trí): Tính 1HS/ năm học ( đồng )
1. XD, sửa chữa cơ sở vật chất : 30.000đ .
2. Quỹ khuyến học: 10.000đ. ( Quy chế chi tiêu )
3. Quỹ đội: 15.000đ ( Quy chế chi tiêu )
4. Bảo vệ: 15.000đ ( Theo thoả thuận hợp đồng).
Tổng cộng: 70.000đ/HS/năm.
* Các khoản thu khác phục vụ cho học sinh:
- BHYT: 264.000đ/HS/năm.
- BH thân thể ( theo các mức tham gia):
- Tiền áo đồng phục: mua theo đăng kí.
- Tiền điện : 30.000đ/HS/năm ( trường chính).( Quyết toán theo hoá đơn)
- Phôtô bài kiểm tra 1 năm:…………..
- Sổ liên lạc ( theo giá quy định):…………..
- Học bạ cho HS lớp1 ( theo giá quy định): ……………….
- Quỹ lớp (mua đồ dùng hàng ngày: chổi, chậu, lọ hoa, khăn trải bàn...):...........
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Kết quả bầu ban đại diện phụ huynh.
Ông (bà)...........................................Thôn..........................................................
II. Thảo luận.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
D. Kết luận:
Biên bản được thông qua trước hội nghị với sự nhất trí cao, không có ý kiến bổ sung. Biên bản được lập thành 3 bản đều có giá trị pháp lí như nhau: Nhà trường 01 bản; GVCN 01 bản; Hội cha mẹ HS 01 bản.
Cuộc họp kết thúc hồi …....giờ……cùng ngày.
Thư ký


......................................

Hội trưởng Hội CMHS


......................................
GVCN


...................................... 
Gửi ý kiến