Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch ngoài giờ lên lớp 2011 - 2012 -TH Long Thạnh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tiếp
Ngày gửi: 09h:58' 14-09-2012
Dung lượng: 50.5 KB
Số lượt tải: 149
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT CHÂU THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LONG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: / KH-2011
Long Hòa, ngày 04 tháng 10 năm 2011
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Năm học: 2011-2012
Căn cứ Điều lệ trường THCS , căn cứ các văn bản chỉ đạo của các cấp; báo cáo tổng kết năm học 2010-2011 và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2011-2012 của Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Châu Thành;
Căn cứ vào việc đánh giá rút kinh nghiệm về công tác giáo dục NGLL năm học 2010-2011 và tình hình thực tiễn của trường THCS Long Hòa trong năm học 2011-2012;
Trường THCS Long Hòa xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2011-2012 với những nội dung, yêu cầu cơ bản sau:
A - KẾ HOẠCH CHUNG
1- Thực hiện đúng, đầy đủ các kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp của Bộ, Sở ; Phòng và của nhà trường.
2- Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm tục Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn chắt với cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
3- Tiếp tục thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp cho khối 6;7;8;9 và dạy nghề cho học sinh khối 8 trên cơ sở đó giáo dục đạo đức lối sống và định hướng nghề cho học sinh.
4- Thực hiện Chỉ thị số 40/CT-BGDĐT và Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013 với các mục tiêu:
Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội.
Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động xã hội một cách phù hợp và hiệu quả.
5- Kiện toàn công tác tổ chức giáo dục NGLL trong nhà trường nhằm hổ trợ tốt cho công tác dạy và học của đơn vị.
B- CHỈ TIÊU, BIỆN PHÁP CỤ THỂ :
I. Chỉ tiêu:
- Có 100% giáo viên chủ nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung giáo dục NGLL theo kế hoạch chỉ đạo. Kể cả các nội dung tích hợp như tích hơp giáo dục bảo vệ môi trường, tích hợp kĩ năng sống, tích hợp tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- 100% giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động NGLL theo yêu cầu của Ban chỉ đạo xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.
- 100% học sinh có chuyển biến tốt về nhận thức thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa do trường tổ chức, các hoạt động NGLL trên lớp do GVCN tổ chức….
II. Biện pháp thực hiện:
1 - Thực hiện đúng, đầy đủ các kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp của Bộ, Sở; Phòng và của nhà trường. Chú ý kết hợp giáo dục về môi trường; giáo dục kĩ năng sống, giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục ATGT; Pháp luật; Quyền trẻ em...
2 - Chú trọng giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua các hoạt động tập thể hoặc lồng ghép trong các môn học như Sinh vật; GDCD; Sử; Địa ...; Tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống .
3 - Thực hiện chế độ giao ban GVCN hàng tuần để rút kinh nghiệm; triển khai kế hoạch, điều chỉnh các hoạt động của học sinh thu hút các em đến trường với những sinh hoạt vui tươi lành mạnh.
4 - Đổi mới đa dạng hoá các loại hình hoạt động Đoàn Đội trong nhà trường theo thông tư liên ngành của Bộ GD&ĐT; Bộ VH-TT-DL- Đoàn thanh niên Cộng sản HCM...
5 - Tiếp tục tiển khai kế hoạch xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đưa các trò chơi dân gian, hát dân ca vào trường học. Chăm sóc tốt nhà bia ghi danh liệt sĩ địa phương. Thi tìm hiểu về luật ATGT, Luật phòng chống Ma túy, HIV-AIDS, Tìm hiểu lịch sử địa lý địa phương… theo kế hoạch của Phòng GD-ĐT
 
Gửi ý kiến