Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Bien ban kiem ke CSVC

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Tiến
Ngày gửi: 22h:17' 13-09-2012
Dung lượng: 332.5 KB
Số lượt tải: 3090
Số lượt thích: 0 người
Trường THCs Đồng Thịnh
 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


Biên bản
Kiểm kê thiết bị dạy học nhà trường
(Phòng thiết bị dạy học)
Năm học: 20....- 20....
Hôm nay ngày.... tháng... năm 20…
Ban thanh- kiểm tra Trường THCS Đồng Thịnh- Sông Lô. Tổ chức kiểm kê thiết bị dạy học nhà trường của phòng TBDH.
Với những nội dung như sau:
I.Thành phần ban kiểm tra:
1.Đ/c: Nguyễn Xuân Dũng Chức vụ: P.Hiệu trưởng -Trưởng ban.
2.Đ/c: Trần Xuân Tình Chức vụ: Thanh tra -P.Trưởng ban.
3.Đ/c: Chức vụ: -Uỷ viên.
4.Đ/c: Chức vụ: Uỷ viên.
5.Đ/c: Chức vụ: Uỷ viên.
6.Đ/c: Chức vụ: Uỷ viên.
7.Đ/c: Chức vụ: Uỷ viên.
II.Nội dung kiểm kê: Tổng kiểm kê các TBDH nhà trường cuối năm học 20....- 20.....
III.Kết quả kiểm kê: Các TBDH có trong phòng TBDH so với hoá đơn chứng từ được cấp phát và mua bổ sung:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đồng Thịnh, ngàytháng... năm 20
Các thành viên trong đoàn kiểm tra Trưởng ban

Trường THCs Đồng Thịnh
 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


Biên bản
Kiểm tra môI trường xanh- sạch- đẹp
Năm học: 20…...- 20…...
Lớp:………..
Hôm nay ngày….. tháng…. năm 20...…
Ban thanh- kiểm tra Trường THCS Đồng Thịnh- Sông Lô. Tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh môi trường Xanh- Sạch- Đẹp của các lớp trong nhà trường.
Với những nội dung như sau:
I.Thành phần ban kiểm tra:
1.Đ/c: Nguyễn Xuân Dũng Chức vụ: P.Hiệu trưởng -Trưởng ban.
2.Đ/c: Trần Xuân Tình Chức vụ: Thanh tra -P.Trưởng ban.
3.Đ/c: ………………………..................Chức vụ:………………….. Uỷ viên.
4.Đ/c: ……………………………….….Chức vụ: …………………. Uỷ viên.
5.Đ/c: …………………………….…….Chức vụ: …………………..Uỷ viên.
6.Đ/c: …………………………….…….Chức vụ: …………………..Uỷ viên.
7.Đ/c: …………………………….…….Chức vụ: …………………..Uỷ viên.
II.Nội dung kiểm tra: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........……………………
III.Kết quả kiểm tra:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................………………
IV.Kết luận của đoàn kiểm tra:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................………………
Đồng Thịnh, ngày…..tháng…. năm 20…..
Các thành viên trong đoàn kiểm tra Trưởng ban


Trường THCs Đồng Thịnh
 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


Biên bản
Kiểm kê tbdh- tài sản phòng học bộ môn
Năm học: 20…...- 20…...
Phòng học bộ môn:…….........…..
Hôm nay ngày….. tháng…. năm 20..…
Ban thanh- kiểm tra Trường THCS Đồng Thịnh- Sông Lô. Tổ chức kiểm kê TBDH và tài sản khác có trong phòng học bộ môn:………............……..của nhà trường.
Với những nội dung như sau:
I.Thành phần ban kiểm tra:
1.Đ/c: Nguyễn Xuân Dũng Chức vụ: P.Hiệu trưởng -Trưởng ban.
2.Đ/c: Trần Xuân Tình Chức vụ: Thanh tra -P.Trưởng ban.
3.Đ/c: ………………………..................Chức vụ:………………….. Uỷ viên.
4.Đ/c: ……………………………….….Chức vụ: …………………. Uỷ viên.
5.Đ/c: …………………………….…….Chức vụ: …………………..Uỷ viên.
6.Đ/c: …………………………….…….Chức vụ: …………………..Uỷ viên.
7.Đ/c: …………………………….…….Chức vụ: …………………..Uỷ viên.
II.Nội dung kiểm tra: Tổng kiểm kê
 
Gửi ý kiến