Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PHAN PHOI CT TIENG ANH LPO 3 MOI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cristiano Ronaldo
Ngày gửi: 21h:07' 13-09-2012
Dung lượng: 319.4 KB
Số lượt tải: 490
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THƯỜNG TÍN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU

Phân phối chương trình Tiếng anh lớp 3 – quyển 1
(Chương Trình mới, 2 tiết / tuần)

Cả năm
70

Học kỳ I
35 tiết

Học kỳ II
35 tiết


TT
Tuần
Bài (SGK)
Tiết theo ppct
section

1
I
Unit 1: Hello
1
Lesson 1 - p 1,2,3,4

2

Unit 1: Hello
2
Lesson 2 - p 1,2,3,4

3
II
Unit 1: Hello
3
Lesson 3 - p 1,2,3,4

4

Unit 2: My Name is …
4
Lesson 1 - p 1,2,3,4

5
III
Unit 2: My Name is …
5
Lesson 2 - p 1,2,3,4

6

Unit 2: My Name is …
6
Lesson 3 - p 1,2,3,4

7
IV
Unit 3: How Are You?
7
Lesson 1 - p 1,2,3,4

8

Unit 3: How Are You?
8
Lesson 2 - p 1,2,3,4

9
V
Unit 3: How Are You?
9
Lesson 3 - p 1,2,3,4

10

Unit 4: What’s Your Name?
10
Lesson 1 - p 1,2,3,4

11
VI
Unit 4: What’s Your Name?
11
Lesson 2 - p 1,2,3,4

12

Unit 4: What’s Your Name?
12
Lesson 3 - p 1,2,3,4

13
VII
Unit 5: Our Friends
13
Lesson 1 - p 1,2,3,4

14

Unit 5: Our Friends
14
Lesson 2 - p 1,2,3,4

15
VIII
Unit 5: Our Friends
15
Lesson 3 - p 1,2,3,4

16

Review 1
16
Lesson 1 – p 1,2,3

17
IX
Review 1
17
Lesson 2 – p 4,5,6

18

Unit 6: My School
18
Lesson 1 - p 1,2,3,4

19
X
Unit 6: My School
19
Lesson 2 - p 1,2,3,4

20

Unit 6: My School
20
Lesson 3 - p 1,2,3,4

21
XI
Unit 7: Places In My School
21
Lesson 1 - p 1,2,3,4

22

Unit 7: Places In My School
22
Lesson 2 - p 1,2,3,4

23
XII
Unit 7: Places In My School
23
Lesson 3 - p 1,2,3,4

24

Unit 8: School Things
24
Lesson 1 - p 1,2,3,4

25
XIII
Unit 8: School Things
25
Lesson 2 - p 1,2,3,4

26

Unit 8: School Things
26
Lesson 3 - p 1,2,3,4

27
XIV
Unit 9: In My Classrom
27
Lesson 1 - p 1,2,3,4

28

Unit 9: In My Classrom
28
Lesson 2 - p 1,2,3,4

29
XV
Unit 9: In My Classrom
29
Lesson 3 - p 1,2,3,4

30

Unit 10: Our Breaktime
30
Lesson 1 - p 1,2,3,4

31
XVI
Unit 10: Our Breaktime
31
Lesson 2 - p 1,2,3,4

32

Unit 10: Our Breaktime
32
Lesson 3 - p 1,2,3,4

33
XVII
Review 2
33
Lesson 1 - p 1,2,3

34

Review 2
34
Lesson 2 - p 4,5,6

35
XVIII
Ôn tập & tra học kỳ I
35
Lesson 3 - tra

36

Unit 11: My Family
36
Lesson 1 - p 1,2,3,4

37
XIX
Unit 11: My Family
37
Lesson 2 - p 1,2,3,4

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓