Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach hoat dong cong doan nam hoc 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ninh Đình Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:43' 12-09-2012
Dung lượng: 57.5 KB
Số lượt tải: 195
Số lượt thích: 0 người
LĐLĐ huyện Thọ Xuân cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Công đoàn giáo dục Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 01/KH- CĐ Thọ Xuân, ngày 8 tháng 9 năm 2012

Kế hoạch hoạt động công đoàn
năm học 2012 – 2013

Căn cứ Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ chỉ thị của chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ năm học 2012-2013, hướng dẫn của CĐGD Thanh Hoá về phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013 của các cấp CĐ;
Thực hiện chương trình công tác công đoàn của CĐGD Thọ Xuân, Ban Thường vụ CĐGD Thọ Xuân xây dựng kế hoạch năm học 2012-2013 như sau:

Thời gian
Công việc của CĐGD huyện
 Công việc của CĐCS
8/2012
- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 .
- Họp BCH CĐGD huyện xét thi đua, tổng kết năm học 2011-2012, xây dựng kế hoạch năm học 2012-2013.
- Phối hợp với chuyên môn bố trí sắp xếp đội ngũ CBGV theo cơ cấu, đảm bảo điều kiện cho năm học mới .
- Tham gia các lớp chuyên đề năm học 2012- 2013.
- Phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2011-2012 và triển khai nhiệm vụ năm học 2012-2013 .
- Chuẩn bị các điều kiện cho ĐHCĐGD Thọ Xuân khoá XXVI.
- Ra quyết định công nhận BCH CĐCS nhiệm kỳ.
- Phối hợp với chuyên môn tổ chức gặp mặt động viên đoàn GVTH đi thi GV giỏi cấp tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 .
-Tập trung chuẩn bị các điều kiện phục vụ nhiệm vụ năm học 2012-2013.
- Tổ chức, tham gia học tập chuyên đề.
- Bố trí sắp xếp phân công lao động năm học 2012 – 2013.
-Triển khai nhiệm vụ năm học 2012-2013.
- Tổ chức tốt ngày tựu trường theo kế hoạch đối với các cấp học MN, TH, THCS, TT GDTX .
- Động viên, tạo điều kiện để giáo viên đi thi GV giỏi cấp tỉnh đạt kết quả cao.9/2012
- Tổ chức các hình thức tuyên truyền về ĐHCĐ các cấp.
- Họp BCH CĐGD, hoàn tất danh sách đại biểu dự ĐHCĐGĐ, các điều kiện khác và tổ chức ĐHCĐGD Thọ Xuân Khoá XXVI.
- Phối hợp với chuyên môn chỉ đạo khai giảng năm học 2012-2013.
- Triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ năm học .
- HD CĐCS xây dựng kế hoạch công đoàn năm học 2012- 2013.
- Phối hợp với chuên môn tổ chức hội nghị duyệt kế hoạch năm học chuyên môn và công đoàn.
- Chỉ đạo Hội nghị CBCC, VC .
- Đăng ký thi đua tập thể và cá nhân năm học 2012-2013.
- Phối hợp với chuyên môn kiểm tra đầu năm học tại các đơn vị cơ sở .

- Chuẩn bị và tổ
 
Gửi ý kiến