Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Khánh
Ngày gửi: 09h:58' 09-09-2012
Dung lượng: 156.0 KB
Số lượt tải: 248
Số lượt thích: 0 người
KẾ HOẠCH TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY VÀ HỌC NGỮ VĂN 9
A- MỤC TIÊU CHUNG
Hiện nay những hiểm hoạ suy thoái môi trường đang ngày càng đe doạ cuộc sống của loài người. Chính vì vậy bảo vệ môi trường chính là vấn đề sống còn của nhân loại và của mỗi quốc gia.Ngoài ra các vấn đề về trật tự an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống ma tuý, HIV/AIDS cũng đang là mối quan tâm của toàn xã hội.
Từ đó mỗi người đều nhận thấy sự cần thiết của việc giáo dục môi trường; giáo dục về trật tự an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống ma tuý, HIV/AIDS trong trường học, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, của ngành Giáo dục và Đào tạo về công tác giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục về trật tự an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống ma tuý, HIV/AIDS
Trong đó: Giáo dục bảo vệ môi trường là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất, kinh tế nhất và có tính bền vững trong các biện pháp thực hiện mục tiêu BVMT và phát triển bền vững đất nước
B- MỤC TIÊU GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG; GIÁO DỤC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG; PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHỐNG MA TUÝ, HIV/AIDS TRONG CÁC TRƯỜNG THCS
1) Kiến thức
HS hiểu về khái niệm môi trường, hệ sinh thái, các thành phần môi trường, quan hệ giữa chúng; Nguồn tài nguyên khai thác sử dụng, tái tạo...; Dân số, môi trường; Sự ô nhiễm và suy thoái môi trường; Các biện pháp bảo vệ môi trường. HS hiểu tầm quan trọng của việc tích hợp giáo dục môi trường; giáo dục về trật tự an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống ma tuý, HIV/AIDS
2) Thái độ - tình cảm
Có tình cảm yêu quý thiên nhiên; Có thái độ thân thiện với môi trường; Có ý thức quan tâm thường xuyên đến môi trường sống của cá nhân, gia đình và cộng đồng, bảo vệ rừng, nguồn nước, không khí...Có ý thức quan tâm đến các vấn đề về trật tự an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống ma tuý, HIV/AIDS
3) Kĩ năng- hành vi
Có kĩ năng phát hiện vấn đề môi trường và ứng xử tích cực với các môi trường nảy sinh; Có hành động cụ thể bảo vệ môi trường; Tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường trong gia đình, nhà trường, xã hội. Có hành động cụ thể thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma tuý, HIV/AIDS
C- PHƯƠNG THỨC GIÁO DỤC
1) Phương pháp tham quan, điều tra, khảo sát, nghiên cứu thực địa
2) Phương pháp thí nghiệm
3) Phương pháp khai thác kinh nghiệm thực tế để giáo dục
4) Phương pháp hoạt động thực tiễn
5) Phương pháp giải quyết các vấn đề cộng đồng
6) Phương pháp học tập theo dự án
7) Phương pháp nêu gương
8) Phương pháp tiếp cận kĩ năng sống
D- CÁC NGUYÊN TẮC TÍCH HỢP
1) Chỉ tích hợp với những bài có nội dung thực sự có liên quan đến môi trường, không gượng ép, không tích hợp tràn lan
2) Đảm bảo đặc trưng của môn học: Không biến giờ học thành giờ trình bày về giáo dục môi trường, giáo dục về trật tự an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống ma tuý, HIV/AIDS
3) Không làm tăng nội dung bài học dẫn đến quá tải
4) Chia nhỏ rải đều vấn đề về môi trường, về trật tự an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống ma tuý, HIV/AIDS vào các bài trong mỗi lớp một cách hợp lí. Những vấn đề về môi trường, bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm môi trường, về trật tự an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống ma tuý, HIV/AIDS cần được phân chia thành những vấn đề nhỏ hơn và mỗi bài học chỉ nên tích hợp với một khía cạnh nào đó mà thôi. Đây cũng là một nguyên tắc để hỗ trợ cho việc chống quá tải trong nội dung dạy học
5) Đảm bảo tính hấp dẫn của các hoạt động thực tiễn về môi trường, về trật tự an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống ma tuý, HIV/AIDS Cần tạo ra các câu lạc bộ, thi sáng tác, thi tìm hiểu, tham quan thực tế để hỗ trợ những hiểu biết về môi trường đã được tích hợp trong các giờ học
Kế hoạch tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục về trật
 
Gửi ý kiến