Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

VioLympic Toan 6 - Vong 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Uông Thị Hoài
Ngày gửi: 22h:20' 08-09-2012
Dung lượng: 50.5 KB
Số lượt tải: 691
Số lượt thích: 0 người
VÒNG 2 - TOÁN 6
BÀI THI SỐ 3
VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

1) Dùng ba que diêm để xếp thành các số La Mã. Số lớn nhất xếp được có giá trị tương ứng trong hệ thập phân là …
2) Với hai chữ số I và V, số La Mã lớn nhất có thể viết được (mỗi chữ số có thể dùng nhiều lần hoặc không dùng) có giá trị tương ứng trong hệ thập phân là …
3) Cho số 97531. Viết thêm số 0 vào số đã cho để được số lớn nhất có thể. Số đó là …
4) Với cả hai chữ số V và I có thể viết được bao nhiêu số La Mã?
5) Số tập hợp con của tập hợp A là …
6) Có bao nhiêu tập hợp X thỏa mãn X

7) Cho hai tập hợp A, B. Gọi C là tập hợp gồm hai phần tử, trong đó một phần tử thuộc A, một phần tử thuộc B. Có tất cả bao nhiêu tập hợp C như vậy?
8) Cho G là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 6. Số phần tử của tập hợp G là….
9) Với hai chữ số V và X có thể viết được bao nhiêu số La Mã? (mỗi chữ số có thể dùng nhiều lần hoặc không dùng)
10) Có bao nhiêu tập hợp S thỏa mãn: S
11) Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số sao cho trong mỗi số chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị?
12) Cho tập hợp A. Số phần tử của tập hợp A là …

13) S là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số mà mỗi số có tổng các chữ số bằng 3. Số phần tử của tập hợp S là …
14) Cho D là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp ba lần chữ số hàng đơn vị.Số phần tử của tập hợp D là …
15) Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số sao cho trong mỗi số chữ số hàng chục bé hơn chữ số hàng đơn vị?
16) Tổng kết đợt thi đua "100 điểm 10 dâng tặng thầy cô giáo", lớp 6A có 43 bạn được từ 1 điểm 10 trở lên, 39 bạn được từ 2 điểm 10 trở lên, 14 bạn được từ 3 điểm 10 trở lên, 5 bạn được 4 điểm 10 và không có ai được nhiều hơn 4 điểm 10. Hỏi trong đợt thi đua đó lớp 6A có tất cả bao nhiêu điểm 10?
17) Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị và tổng của hai chữ số bằng 14?
18) Cho tập hợp A. Số phần tử của tập hợp A là …
19) Cho E là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 4. Số phần tử của tập hợp E là …Đáp số:
1) 11; 2) 8 3) 9875310 4) 4 5) 16 6) 8

7) 4 8) 4 9) 7 10) 4 11) 45 12) 3

13) 6 14) 3 15) 36 16) 101 17) 2 18) 8 19) 5
 
Gửi ý kiến