Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Biên bản họp phụ huynh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Huế
Ngày gửi: 18h:53' 08-09-2012
Dung lượng: 86.0 KB
Số lượt tải: 274
Số lượt thích: 0 người
Trường T H Hoàng Văn Thụ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Lớp : …… Độc lập –Tự do –Hạnh phúc
Số 01 /KH- HPH Tân Hòa, ngày 16 tháng 9 năm 2011

KẾ HOẠCH
Họp phụ huynh đầu năm học 2011 - 2012

Căn cứ điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ,được ban hành theo quyết định số 11/2008/ QĐ –BDG&ĐT,ngày 28/8/2008 của Bộ Giáo dục va Đào tạo .
Căn cứ tình hình đặc điểm phụ huynh học sinh tại địa phương .
Để làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục ,vận động phụ huynh tham gia xây dựng trường sở góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm học .
Từ những căn cứ trên và đặc điểm học sinh lớp …. , tôi xây dựng kế hoạch họp phụ huynh lớp cuối năm học 2011 -2012 như sau:

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1/ Viết giấy mời phát cho học sinh ngày 16 /9/ 2011
2/ Vệ sinh lớp, nước uống, nội dung cuộc họp, biểu mẫu biên bản, kế hoạch họp , kết quả khảo sát đầu năm học của học sinh, nắm tình hình trường.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP .
1. Điểm danh – tuyên bố lý do - Bầu thư ký.
2. Thông qua về tình hình chung của trường:
+ Số lượng , chất lượng học sinh toàn trường . Tổng số HS: ..... em
+ Cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường đang được đầu tư tương đối khang trang: tu sửa 6 phòng học, làm hàng rào, xây bồn hoa,...
3. Thông qua cụ thể tình hình của khối - lớp :
@ Về tổ khối .....: Tổng số: ...em ;
Kết quả khảo sát đầu năm học của lớp:
Môn Toán: Giỏi: Khá: TB: Yếu:
Môn Tiếng Việt: Giỏi: Khá: TB: Yếu:
+ Đặc điểm lớp: Tổng số HS : ... Trong đó : Nữ ... ; DT: ..... ; NDT: ....
+ Thuận lợi, khó khăn của lớp trong năm qua.
@ Thuận lợi: Đa số phụ huynh quan tâm đến việc học tập của các em nên đã mua sắm tương đối đầy đủ sách vở, ĐDHT cho các em. Tạo điều kiện để các em tham gia các hoạt động phong trào của lớp, trường.
@ Khó khăn: Hầu hết gia đình các em làm nông nghiệp nên việc kèm cặp cho con em mình còn gặp nhiều khó khăn và chưa quan tâm đến việc học của con em mình. Qua thời gian nghỉ hè, một số em còn ham chơi, chưa chú ý đến việc học bài và chuẩn bị bài trước khi đến lớp, trong lớp chưa tập trung vào việc học tập và rèn luyện.
4. Một số kế hoạch trong năm học:
- Thi chữ viết đẹp ; Thi văn nghệ, thể thao
- Thi trang trí lớp học xanh - sạch - đẹp
- Thi “Tiếng Việt của chúng em” dành cho học sinh dân tộc.
- Thi đua dành nhiều hoa điểm 10 chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như: 20-10; 20-11; 22-12; 3-2; 26-3; 30-4; 15-5;...
5. Thông qua các khoản thu quỹ của hội phụ huynh trong năm như sau:
+ Qũy hội : 40.000 đồng.
+ Điện : 30.000 đồng.
+ Khen thưởng: 40.000 đồng
+ Giấy thi: 40.000 đồng.
+ Tu sửa CSVC: 40.000 đồng.
+ Xây dựng trường chuẩn khối 5: 70.000 đồng
+Tiền nước uống: 5000 đồng/ tháng x 9 tháng = 45.000 đồng.
* Tổng thu HS khối lớp bốn là: 305.000 đồng.
+ Đồng phục: 140.000 đồng/1 bộ
+ Bảo hiểm Y tế: 210.000 đồng
+ Bảo hiểm thân thể: 50.000 đồng
* Cộng các khoản là: 705.000 đồng/ 1HS
@ Tiền xây dựng trường chuẩn:
Nếu gia đình có 3 con đi học giảm 1 em.
@ Tiền quỹ lớp do giáo viên và phụ huynh bàn bạc và đi đến thống nhất.

6. Ý kiến của phụ huynh:
7. Bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh. ( 2 - 3 người )

Trên đây là chương trình họp phụ huynh của cuối năm lớp ..... năm học 2011
 
Gửi ý kiến