Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

violimpicvong2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tiến Dũng
Ngày gửi: 13h:07' 08-09-2012
Dung lượng: 182.0 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
Vòng 2 lop 6
Cho hai tập hợp A = {} và B là tập hợp các số tự nhiên chẵn, nhỏ hơn 12. Gọi C là một tập hợp con chung của cả hai tập hợp A và B. Số phần tử nhiều nhất có thể của C là:
7
6
4
3
Câu 6: Từ nào sau đây có tập hợp các chữ cái gồm 5 phần tử ?
"Sông Hồng"
"Sông Mê Kông"
"Sông Sài Gòn"
"Sông Đồng Nai"
Câu 7: Tập hợp các chữ cái của từ "VIOLYMPIC" là:
{V; I; O; L; Y; M; P; I; C}
{V; O; L; Y; M; P; C}
{V; L; Y; M; P; I; C}
{C; I; L; M; O; P; V; Y}
Câu 8: Khi viết liền nhau các số tự nhiên từ 1 đến 99 thì chữ số 9 xuất hiện bao nhiêu lần ?
18 lần
19 lần
20 lần
21 lần
Câu 9: Số 500 là số
có số chục là 0
có số đơn vị là 0
có chữ số hàng chục là 0
có chữ số hàng chục là 50
Câu 10: Ba số tự nhiên liên tiếp là các chữ số hàng trăm, chục, đơn vị của một số có ba chữ số. Nếu viết các chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại thì ta sẽ được một số mới có ba chữ số lớn hơn số ban đầu bao nhiêu đơn vị ?
186
204
198
kết quả khác


Vong 2 lop 6
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 5 ?Trả lời:  số.
Câu 2: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 20 là 
Câu 3: Có bốn đội bóng đá thi đấu vòng tròn trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận). Số trận đấu của giải đó là 
Câu 4: Số phần tử của tập hợp A = {4; 6; 8; ...; 78; 80} là 
Câu 5: Cho 5 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tất cả các đường thẳng đi qua 2 trong 5 điểm đã cho là 
Câu 6: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 9 và nhỏ hơn 30 là 
Câu 7: Có sáu đội bóng đá thi đấu vòng tròn trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận lượt đi và một trận lượt về). Số trận đấu của giải đó là 
Câu 8: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục gấp bốn lần chữ số hàng đơn vị ?Trả lời:  số.
Câu 9: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 6 và nhỏ hơn 30 là 
Câu 10: Cho 5 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tất cả các tam giác có 3 đỉnh là 3 trong 5 điểm đã cho là 

Bài ô tô

 
Gửi ý kiến