Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GIAO AN LOP 3 MOI TRON BO(hot)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: suu tam
Người gửi: Nguyễn Thị Mai Hương
Ngày gửi: 22h:10' 03-09-2012
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 4915
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Trung Tiến, lê thị hải yến)

Week :1
Period: 1
Grade: 3
Unit 1 : Hello.
Lesson 1(Period 1: 1, 2)
10:10:35 PM


Unit 1 : Hello.
Lesson 1.
Period 1: 1, 2.
Overview:
Objectives:- by the end of the lesson, students will be able to: Greetings – Introduces
Language focus: Vocabulary: Nam, Mai, Nga and Phong.
Structures: Hi, Hello, Iam+ name.
Teaching aids: Text book, Pic, cassette, workbook ……
Procedure:

Time
Teacher’s activities
Student’s activites
Note

5’

8’15’7’
Warm up: - Greet the ss in Vietnamese.
- Introduce Name and new subject.
Look, listen and repeat:
-Let’s ss to introduce the pic in 1.1.
2. New lesson:
A. Look, listen:
Ask Ss to look at the pic and present people in it.
- Present new words: Hello, Hi, Mai, Nam.
- Introdure how to use Hi and Hello
- Present model sentences:
Hello, I’m Mai.
Hi, Mai. I’m Nam.
I’m = Iam.
Call some Ss to read the sentences in 1.1
- Ss look at pic in 1.1 practice .
- Play CD three times listen and repeat.

B. Look and say:
- Who are they in the picture?
- Look at the picture and speak.
- Call some students to stand up and read aloud.
- Have some Ss work in pairs and groups and practice. Play the role in pic 2.a,b,c,d. the look and say.
- Check some pairs, group at class.


C. Consolidation and Homelink.
- Consolidate the lesson .
- Give remarks
- Ss learn by heart New words and sentences.
- Greet in Vietnamese

- Listen:
-they are greeting and introduce.
- Look at the pic and listen.

- Look, listen, repeat then take note.

- Listen, repeat and copy.


- Read aloud

- Work in pairs.

- Work in pairs and groups.

- Listen and repeat.

- Practice in 4 people: student 1 is Nam St 2 is Mai, St 3 is Nga and other is Phong.

S1: Hello. I’m Nam.
S2: Hi, Nam. I’m Mai.
S3: Hello. I’m Nga.
S4: Hi, Nga. I’m Phong.

- Do Ex 1, 2 in workbook.

- Ss learn new words and say.

- Student book- Student book, cassettes, pic….

- Student book, cassettes, pic….


workbook.Week :1
Period: 2
Grade: 3
Unit 1 : Hello.
Lesson 1.
Period 2: 3, 4.
10:10:35 PM


I.Overview.
1. Objectives: :- by the end of the lesson, students will be able to: Greetings – Introduces.
2. Language focus: Vocabulary: Nam, Mai, Nga and Phong.
Structures: Hi, Hello, Iam+ name.
Let’s chant.
3.Teaching aids: Text book, Pic, cassette, workbook ……
Procedure:
Time
Teacher’s activities
Student’s activites
Note

5’

15’8’7’Warm up: - Greet the ss in Vietnamese.
- Introduce Name
2. New lesson:
A.Talk:
- Look at the picture and introdure. what are they talking?
- Look at the conversation and complete the conversation.
- In pairs students introduce their name the same in the book.
- Ask Ss to describe the sistuation
- Have some Ss make a dialogue with their true names.
- Call Ss work in pairs.
- Do as example if the Ss don’t understand.
- look the pic and then work in pairs with the name of pic before class.
- Teacher give the correct answer.
B. Let’s chant:
- Ask Ss look at the pic and song in the books then read aloud.
-
No_avatar

Cảm ơn chị rất nhiều

 

Avatar

Chị ơi cho e hỏi e dạy thêm tiếng anh tiểu học thì e dạy theo nội dung gì ạ. cám ơn chị nhìu


No_avatar

chi co giao an tieng anh 5 k cho e di chi hjhj gio e k bit soan sao het cuu e voi ,e sa thanh tra toan dien ma e moi day nua sach tieng anh 5 kho wa ha huhu

Avatar

Cảm ơn chị rất nhiều.

 

 
Gửi ý kiến