Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản đăng kí học tập và làm theo tư tưởng HCM năm 2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thi Minh Tam
Ngày gửi: 09h:11' 28-08-2012
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 2196
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ LỢI THUẬN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG TH LỢI THUẬN B Lợi Thuận, ngày 13 tháng 8 năm 2012


BẢN ĐĂNG KÝ
"Làm theo tư tưởng , tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Năm 2012

Kính gởi : Chi bộ Trường TH Lợi Thuận B
Tôi tên:
Chức vụ Đảng...........; chính quyền..............; đoàn thể....................
Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Trường TH Lợi Thuận B
Thực hiện công văn số 294-CV/TU , ngày 02/7/2012 CỦA Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức đăng kí và đánh giá kết quả làm theo tư tưởng , tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Qua việc học tập các chuyên đề tư tưởng , tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh . Bản thân nguyện đăng ký học tập và làm theo tấm gương của Bác với những nội dung cụ thể như sau:
I/ NỘI DUNG ĐĂNG KÍ
1./ Về tư tưởng chính trị
- Bản thân kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh . Tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng; tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về đạo đức , lối sống . Giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ Đảng, kiên quyết đấu tranh chống lại các âm mưu phá hoại của các lực lượng thù địch.
- Không nói và làm trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.Gương mẫu trong việc tuyên truyền và bảo vệ chủ trương , đường lối của Đảng , chính sách , pháp luật của nhà nước . Sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng , Nhà nước và nhân dân.
2./ Về đạo đức , lối sống , tác phong
- Thực hiện nghiêm chỉnh Quy định của Ban chấp hành TƯ về những điều đảng viên không được làm và hướng dẫn của UB Kiểm tra TƯ về việc thực hiện quy định này.
- Nêu gương về đức khiêm tốn , giản dị; tác phong sâu sát thực tế , gần gủi để thấu hiểu tâm tư , nguyện vọng chính đáng của nhân dân nơi cư trú.
3/ Về tự phê bình , phê bình
- Luôn tự giác , trung thực , chân thành trong việc phê và tự phê không né tránh , không chạy theo thành tích . Tự giác nhận và sữa chữa khuyết điểm .
- Thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẻ phải, bảo vệ ngưới tốt . Có tình đồng chí , yêu thương lẫn nhau , chống những biểu hiện phê bình với động cơ xấu .
4/ Về quan hệ với nhân dân
- Bản thân luôn hết mình phục vụ nhân dân, luôn tôn trọng nhân dân; tin tưởng vào nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân ; đấu tranh chống lại thói cửa quyền, quan liêu, xa rời dân. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ người đảng viên nơi cư trú.
5./ Về trách nhiệm trong công tác
- Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc ; tích cực dự giờ đồng nghiệp, tích cực học tập,nghiên cứu ,tiếp thu và vận dung các tri thức khoa học vào công việc giảng dạy của mình.
- Hiểu và thực hiện đúng chức trách , nhiệm vụ , quyền hạn của mình ;làm việc có nguyên tắc , kỷ cương , có lí , có tình.
- Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ , bè phái và các biểu hiện cơ hội , thực dụng vì lợi ích cá nhân , " lợi ích nhóm "
6/ Về ý thức tổ chức kĩ luật
- Thực hiện đúng theo nguyên tắc tập trung dân chủ .
- Gương mẫu chấp hành các nghị quyết , chỉ thị , quyết định ,sự phân công điều động của tổ chức . Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ sinh hoạt đảng tại chi bộ .
7./ Về đoàn kết nội bộ
- Tăng cường đoàn kết trong chi bộ .
- Luôn đấu tranh chống lại các biểu hiện chia rẽ , bè phái , gây mất đoàn kết trong chi bộ và trong nhân dân.
II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
- Bản thân là một giáo viên nên nặng về công tác giảng dạy ở trường chưa quan tâm rộng rãi với quần chúng nhân dân nơi cư trú. Thời gian tới sẽ khắc phục và gần gũi với nhân dân nơi cư trú nhiều hơn nữa.
- Bản thân sẽ mạnh dạn hơn nữa trong công tác phê và tự phê bình.
III. THỜI GIAN HOÀN THÀNH : ...........ngày 31 tháng 12 năm 2012
Rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chi bộ và các đồng chí để bản thân tôi hoàn thánh tốt các nội dung đã đăng ký .


ĐẢNG VIÊN ĐĂNG KÝ
 
Gửi ý kiến