Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN CÁ NHÂN 2012-2013 - THEO NỘI DUNG GIẢM TAI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Hiếu (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:38' 25-08-2012
Dung lượng: 536.5 KB
Số lượt tải: 194
Số lượt thích: 0 người
Trường THPT Văn Chấn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tổ: Khoa học xã hội
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Văn Chấn, ngày 20 tháng 08 năm 2012

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Năm học: 2012 - 2013
Căn cứ vào quyết định số 1866/QĐ – BGDĐT ngày 17 tháng 05 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành khung kế kế hoạch thời gian năm học 2012 – 2013 của giáo dục mần non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Căn cứ vào quyết định số 677/QĐ – UBND ngày 27 tháng 06 năm 2012 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2012 – 2013 của giáo dục mần non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên đại bàn tỉnh Yên Bái.
Căn cứ hướng dẫn số 336/SGDĐT-VP ngày 03 tháng 7 năm 2012 Hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian và chế độ báo cáo định kì trong năm học 2012 – 2013 và các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học.
Căn cứ vào kế hoạch năm học, kế hoạch chỉ đạo chuyên môn và tình hình thực tế của Phân hiệu Nghĩa Tâm - trường THPT Văn Chấn

PHẦN I
SƠ LỰƠC LÝ LỊCH,
ĐĂNG KÍ CHỈ TIÊU THI ĐUA, NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
I. Sơ yếu lý lịch.
1. Họ và tên: Nguyễn Đức Hiếu Nam/Nữ: Nam
2. Ngày, tháng, năm sinh: 26 – 05 - 1983
3. Nơi cư trú (tổ, đường phố, phường, xã, TP) Thôn 11A – xã Nghĩa Tâm - huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái.
4. Điện thoại: cố định.............................. điện thoại di động 0979506179
5. Môn dạy: Giáo dục công dân. Trình độ, môn đào tạo: Đại học, Giáo dục công dân
6. Số năm công tác trong ngành giáo dục: 7 năm.
7. Kết quả danh hiệu thi đua:
- Năm học 2008 – 2009: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở QĐ số 155 ngày 17 tháng 07 năm 2009 của Sở GD & ĐT Yên Bái.
- Năm học 2009 – 2010: Lao động tiên tiến, QĐ số......ngày......tháng......năm 2010 của Hiệu trưởng trường THPT Văn Chấn
- Năm học 2010 – 2011:
+ Chiến sĩ thi đua cơ sở, QĐ số 225 ngày 14 tháng 07 năm 2011 của Giám đốc Sở GD&ĐT Yên Bái.
+ Giấy khen của BCH công đoàn ngành giáo dục Yên Bái, QĐ số 11/QĐ-CĐN.
- Năm học 2011 – 2012: Lao động tiên tiến, QĐ số......ngày.....tháng.....năm 2012 của Hiệu trưởng trường THPT Văn Chấn
8. Nhiệm vụ, công tác được phân công.
- Chuyên môn: Giảng dạy môn Giáo dục công dân khối 10, 11, 12 tại phân hiệu Nghĩa Tâm – trường THPT Văn Chấn.
- Kiêm nghiệm: Thư kí Hội đồng
II. Chỉ tiêu đăng kí thi đua, đạo đức, chuyên môn, lớp chủ nhiệm, đề tài nghiên cứu.
1 Đăng kí danh hiệu thi đua năm học 2012 – 2013.
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
2. Xếp loại đạo đức: A Xếp loại chuyên môn: A
3. Tên đề tài nghiên cứu hay sáng kiến kinh nghiệm.
“Một số giải pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua phần công dân với đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 10”
4. Đăng kí tỉ lệ (%)điểm TB môn: G – K – TB - Y - Kém năm học 2012 – 2013.
TT
Môn
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12G
K
TB
Y
Kém
G
K
TB
Y
Kém
G
K
TB
Y
Kém

1
GDCD
15%
55%
30%
0%
0%
15%
45%
40%
0%
0%
20%
55%
25%
0%
0%

III. Nhiệm vụ chuyên môn cá nhân.
1. Thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; thực hiện quy chế, quy định chuyên môn (Phân phối chương trình, kế hoạch dạy học, kiểm tra cho điểm, đánh giá học sinh...) theo đúng quy định.
2. Thực hiện nghiêm túc công tác bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng và thực hiện chuẩn kĩ năng chương trình giáo dục phổ thông.
3. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học , đổi mới kiểm tra đánh giá. Thực hiện chủ trương “ Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý”.
4. Luôn có ý thức bồi dưỡng, giúp đỡ giáo viên mới vào nghề của bản
 
Gửi ý kiến