Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hoàng Kháng
Ngày gửi: 21h:43' 13-08-2012
Dung lượng: 58.0 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
Bài 1- Tiết 1
Tuần : 01 ĐỊA LÍ VIỆT NAM
ND: .08.2012 ĐỊA LÍ DÂN CƯ
Bài 1: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
1.MỤC TIÊU
Kiến thức.
Biết được nước ta có 54 dân tộc. Dân tộc kinh có số dân đông nhất, các dân tộc nước ta luôn đoàn kết bên nhau trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Trình bày được tình hình phân bố các dân tộc ở nước ta.
Kĩ năng.
Phân tích bảng số liệu về dân số phân theo thành phần dân tộc
Thu thập thong tin về một dân tộc
1.3Thái độ.
Có tinh thần tôn trọng, đoàn kết các dân tộc.
2.TRỌNG TÂM
Sự phân bố các dân tộc
3.CHUẨN BỊ
GV: Bản đồ dân cư Việt Nam, tranh ảnh một số dân tộc VN
3.2 HS: Tập, viết, sgk, bai tập bản đồ.
4.TIẾN TRÌNH
Ổn định tổ chức và kiểm diện
Kiểm diện.
4.2 Kiểm tra miệng
- Không kiểm tra.
4.3 Bài mới.

động thầy và trò
dung

Hoạt động 1
LGT:VN là một quốc gia nhiều dân tộc với truyền thống yêu nước, đoàn kết. Các dân tộc đã sát cánh bên nhau trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Hoạt động 2
Qua sự hiểu biết,em nào cho biết nước ta có bao nhiêu dân tộc? ( 54 dân tộc)


Các dân tộc nước ta chia làm 7 nhóm: Tạng- Miến, Mông- Dao, Hoa- Hán, Tày- Thái,Malayô-Pôlinêdiêng, Môn- Khơme, Việt- Mường
Hãy kể tên một số dân tộc mà em biết? ( kinh, Bana, khơme, chăm….)
Những nét riêng của các dân tộc thể hiện qua các mặt nào? ( ngôn ngữ, trang phục, phong tục, tập quán…)
Chính những điều đó làm cho nền kinh tế, văn hoá VN thêm phong phú da dạng.
Trong cộng đồng các dân tộc VN, dân tộc nào có số dân đông nhất? ( dân tộc kinh: 86,2%)Nhắc lại xem bản sắc văn hoá dân tộc được thể hiện ở những mặt nào?Em hãy nêu lên một vài VD? ( ăn trầu, nghe cải lương……)
Gọi HS đọc đoạn 2,3 mục 1, GV diễn giảng để học sinh hiểu rõ hơn.
Hãy kể tên một số sản phẩm thủ công của các dân tộc ít người mà em biết? ( dệt thổ cẩm, làm gốm, cồng chiêng, trống….)
Mặt dù nước ta có 54 dân tộc, nhưng các dân tộc đều bình đẳng, đoàn kết trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Hoạt động 3

GV treo bản đồ
Dựa vào bản đồ phân bố các dân tộc, em hãy cho biết dân tộc kinh phân bố chủ yếy ở đâu?


Ngoài ra còn có người Hoa, Khơme, Chăm…
Thảo luận
Tại sao người Việt lại sống tập trung ở đồng bằng, trung du và ven biển?
HS thảo luận 5 phút GV kiểm tra kết quả:
Người Việt có kinh nghiệm trồng lúa, khẩn hoang, chinh phục thiên nhiên, có truyền thống làm nghề sông biển…….có nhiều khả năng tiếp thu kĩ thuật mới….


Dựa vào vốn hiểu biết, SGK em hãy cho biết các dân tộc ít người thường sống tập trung ở đâu?
Có thể cho HS đọc hết đoạn 2 mục II để thấy được sự phân bố của các dân tộc ít người.
Hiện nay phân bố dân tộc đã có nhiều thay đổi. Dân tộc ít người ở MB lên cư trú ở Tây Nguyên. Nhờ vận động định canh, định cư và xoá đói giảm nghèo mà dân du canh, du cư đã hạn chế, đời sống nâng lên, môi trường sống được cải thiện

I/ Các dân tộc ở Việt NamNước ta có 54 dân tộc.

Dân tộc kinh có số dân đông nhất, khoảng 86,2% dân số cả nước.
Bản sắc văn hoá của mỗi dân tộc thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, phong tục, tập quán….

II/ Phân bố các dân tộc
1. Dân tộc Việt (kinh)

Dân tộc Việt (kinh) sống chủ yếu ở đồng bằng, trung du và ven biển.2. Các dân tộc ít người

 
Gửi ý kiến